Tasa-arvon kehitys lähes pysähtynyt Euroopan urheilussa

13.6.2014 julkistetun urheilun tasa-arvoa selvittävän tutkimuksen mukaan tasa-arvon kehitys on lähes pysähtynyt Euroopan urheilussa, erityisesti vuoden 2006 jälkeen. Tutkimus käsitti kaikki maanosat.

Kansainvälisen naisliikuntaverkosto IWG:n tilaama tutkimus tarkastelee sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä maailmanlaajuisesti viimeisen 20 vuoden aikana.

Tutkimuksen yllättävin tulos on, että Eurooppa on toimenpiteiden määrässä viimeisenä. Organisaatiot Aasiassa ja Afrikassa varaavat kärkisijat; tutkimuksessa mitattuja toimenpiteitä – esimerkiksi osallisuuden lisäämistä, koulutusmateriaalin tuottamista aiheesta, vaikuttamistyötä, naispuolisten huippu-urheilijoiden tukemista – on näiden maanosien organisaatioissa tehty keskimäärin yli kymmenen.

Kun huomioidaan, että työ naisten urheilun ja liikunnan tasa-arvoistamiseksi käynnistettiin Euroopassa jo 1980-luvulla, tulos hämmentää. Mikä tähän on syynä?

“Koko ajan löytyy vastustusta päätöksentekijöiltä. Samalla nuorempi sukupolvi erityisesti tietyssä iässä ajattelee, että tasa-arvo on jo saavutettu. Jotkut ovat väsyneitä koko aiheeseen”, pohtii professori ja raportin tekijä Kari Fasting.

Osa organisaatioista, jotka olivat tutkimuksessa vastanneet kieltävästi kysymykseen, ovatko ne tehneet toimenpiteitä välillä 2006-2014 sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseksi, katsoi ettei tasa-arvon edistäminen liity heidän tehtäväänsä. Osa vain koki, että tasa-arvokysymys ei ole enää ajankohtainen.

Tutkimus pohjautuu kyselyyn, jossa oli mukana 326 organisaatiota. Organisaatiot olivat joko allekirjoittaneet Brightonin julistuksen tai ovat virtuaalisesti mukana IWG-verkostossa.

Tutkimus suosittaa tulevina vuosina urheilun tasa-arvon edistämiseksi etenkin seuraavia aiheita:

  • Lastenhoidon järjestämistä urheilumahdollisuuksien yhteyteen
  • Tukitoimia eläkkeelle siirtyville naisurheilijoille
  • Sukupuolisen häirinnän ja hyväksikäytön vähentämistä
  • Naisjohtajuuden tukemista; etenkin tuomaroinnissa, valmennuksessa ja päätöksenteossa


From Brighton to Helsinki" -tutkimusraportti julkaistiin 6. naisten liikunnan ja urheilun IWG-maailmankonferenssissa 13.6.2014 Helsingissä. Tutkimusraportti tulee ladattavaksi IWG-verkoston verkkosivuille.

Pressikuvia julkistustilaisuudesta saatavilla Valon mediapankista

Lisätiedot:
IWG:n mediavastaava Pirita Tolvanen, 050 3704323, pirita.tolvanen@valo.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

6. naisten liikunnan ja urheilun IWG-maailmankonferenssi 12.-15.6.2014 Helsingissä
Tweettaa