”Tunti päivässä liikuntaa” – liikunta- ja urheiluyhteisö tyytyväinen hallitusohjelman kirjaukseen

Valon ja Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson näkee Juha Sipilän hallitusohjelman olevan täynnä mahdollisuuksia.

- Liikunnan, urheilun ja kansalaistoiminnan näkökulmasta katsottuna hallitusohjelma vaikuttaa myönteiseltä. Teksti sisältää monta suomalaisen liikunnan ja urheilun kannalta keskeistä asiakokonaisuutta, kuten liikkeen lisääminen koulupäivään sekä urheiluseuroja ja muita yhdistyksiä koskevan sääntelyn keventäminen. Ohjelmassa on hyvin paljon tarttumismahdollisuuksia, mutta myös muutama huolta herättävä muotoilu. Tarkan analyysin tekeminen on vielä vaikeaa, koska niin monet kirjaukset ovat yleisellä tasolla. Jatkammekin vaikuttamistyötä, jotta kesän aikana tehtävään toimintasuunnitelmaan saataisiin mahdollisimman läpileikkaavaa liikunta-ajattelua,  vakuuttaa Teemu Japisson.

- Tekstissä on useita kirjauksia, jotka tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää liikuntaa hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisessä sekä kilpailukyvyn lisäämisessä. Liikettä lisäämällä voidaan kestävyysvajetta taklata miljardeilla euroilla vuodessa, muistuttaa Japisson.

Liikunta on kirjattu kahteen hallitusohjelman kärkihankkeeseen. Toisessa hankkeessa edistetään kansalaisten liikkumista terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi ja toisessa uudistetaan oppimisympäristöjä takaamalla jokaiselle lapselle tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään.

- Koulupäivän liikunnallistaminen tarkoittaa paljon muutakin kuin liikuntatunteja. Huomiota kannattaa kiinnittää toimintakulttuuriin sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan. Yksi hyväksi havaittu toimintatapa on urheiluseurojen ja koulujen välisen yhteistyön lisääminen. Toivottavasti ’tunti päivässä’ -ajattelu laajentuu myös työyhteisöihin, koska kaiken ikäiset hyötyvät päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta,  toivoo Japisson.

Liikunta- ja urheiluyhteisö kannustaa Juha Sipilän hallitusta hyödyntämään liikuntaa vielä rohkeammin. Näin voidaan kustannustehokkaasti toteuttaa ohjelmaan kirjatut tavoitteet Suomen talouden nostamisesta kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoituksen turvaamisesta.

- Koko Suomi tarvitsee nyt huippu-urheilusta tuttua periksiantamattomuutta ja parhaansa tekemistä, sanoo Japisson.

Ohjelmateksti herättää myös monia kysymyksiä. Mitä tulee tarkoittamaan liikunnan ja urheilun näkökulmasta se kirjaus, että kunnat voivat jatkossa harkintansa mukaan päättää millä tavalla ne järjestävät esimerkiksi liikuntalaissa määriteltyjä palveluja. Heikentyykö kuntalaisten mahdollisuus liikkua ja urheilla, vai vapautuuko kuntien voimavaroja pakollisten tehtävien vähentymisen myötä paremmin liikunnan edistämiseen? 

- Viisaat kuntapäättäjät keksivät varmasti tarkoituksenmukaisen toimintatavan liikunnan edistämiselle jatkossakin. Urheiluseurat voivat löytää uusia kohderyhmiä. Muutos voi olla mahdollisuus. Tärkeää on muistaa, että seuralla on oma toiminnan tarkoitus, eikä sen toteuttaminen saa hautautua kunnan tarjoamien tehtävien alle, sanoo Japisson.


Lisätietoja:
Teemu Japisson, Valon ja Olympiakomitean pääsihteeri,  puh. 0400 878 949

Tilaa