Valo tyytyväinen Olympiastadionin rahoituspäätökseen

Suomalaisen liikuntakulttuurin kannalta merkittävä asia valtioneuvoston kehysriihen päätöksissä oli Olympiastadionin perusparannuksen rahoituksen varmistuminen.

Myöhään tiistai-iltana päättyneissä neuvotteluissa päätettiin, että jo hallitusohjelmassa sovittuun Olympiastadionin uudistamiseen käytetään 80 miljoonaa euroa valtion budjettivaroja. Jonkin verran tullaan tarvitsemaan myös veikkausvoittovaroja, mutta Valon saamien tietojen mukaan tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön vuotuinen rahoitus ei ole uhattuna. Lisäksi Helsingin kaupunki on jo aiemmin luvannut hoitaa puolet kustannuksista.

Valon pääsihteeri Teemu Japisson pitää päätöstä suomalaisen liikunnan ja urheilun kannalta historiallisena. Olympiastadionin uudistamisen myötä voidaan varmistaa, että rakennus on jatkossakin liikunnan ja urheilun sekä monipuolisen kulttuurin laajamittaisessa käytössä.

- Upeaa, että Jyrki Kataisen hallitus teki tämän merkittävän kauaskantoisen ratkaisun vaikeassa taloustilanteessa. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, miten kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki neuvotteli rahoituksen kokoon. Myös Valo ja sen edeltäjä SLU on vaikuttanut vuosikausia Stadionin kunnostamisen puolesta, iloitsee Teemu Japisson päätöksestä.

Valo korosti kehysriihen alla Olympiastadionin ohella arpajaisveron pitämistä nykyisellä tasollaan, urheiluseurojen roolia nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa ja liikunta-alan koulutuksen sekä erityislukioiden rahoitusleikkauksista luopumista.

Erityislukioiden erillismäärärahaan kohdistuva leikkaus tarkoittaa pahimmillaan sitä, että osa urheilulukioista joutuu lopettamaan toimintansa. Myös liikunta-alan ammatillisesta koulutuksesta leikkaaminen huolestuttaa suomalaista urheiluyhteisöä.

Nuorten yhteiskuntatakuu voi olla mahdollisuus urheiluseuroille.

- Kolmannen sektorin järjestöjen nuorten työllistämishankkeista on hyviä kokemuksia, niin nuorten kuin järjestöjenkin näkökulmasta. Tälle toivomme jatkoa, sanoo Valon pääsihteeri Japisson.

Arpajaisveroon ei kehysriihessä koskettu. Verokertymän kasvattaminen arpajaisveroa nostamalla vähentäisi kansalaisyhteiskunnan rahoitusta ja heikentäisi sen vaikuttavuutta.

-Suomalainen rahapelimalli on kansalaisten laajasti hyväksymä juuri siksi, että pelieurot kulkeutuvat hyviin kohteisiin meidän kaikkien iloksi ja hyödyksi, sanoo Japisson.

Tulevan hallitusohjelman kirjaukset

Kehysriihipäätösten jälkeen Valo katsoo tulevaisuuteen. Kuluvan kevään aikana Valon johdolla viimeistellään liikuntaa, urheilua ja kansalaistoimintaa koskevat isot yhteiset hallitusohjelmatavoitelinjaukset. Keskustelu liikuntayhteisössä ja laajemminkin kansalaisjärjestöjen kanssa on käynnissä.

- Keskusteluihin osallistuu innostunutta väkeä. Hallitusohjelmavaikuttamistyö tehostuu, kun liikunnan ja urheilun sekä kansalaistoiminnan puolesta puhuvat tahot löytävät toisensa. Vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä, jonka onnistumista edesauttavat selkeät tavoitteet ja luottamuksen ilmapiiri, toteaa Valon yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Laura Andersson.  

Lisätietoja:

Valon pääsihteeri Teemu Japisson 0400 878949

Valon erityisasiantuntija Laura Andersson, 040 751 7225

__________

Valo on valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio,  jonka tehtävänä on lisätä liikkeen määrää ja laatua suomalaisessa yhteiskunnassa innostamalla, yhdistämällä ja uudistamalla.

Avainsanat:

Tilaa