Sähköinen Viranomaisasiointi Kasvussa Myös Pk-yrityksissä

VALTIOVARAINMINISTERIö TIEDOTTAA SÄHKÖINEN VIRANOMAISASIOINTI KASVUSSA MYÖS PK-YRITYKSISSÄ Suomen Yrittäjien ja Finnveran julkaisema pk-yritysbarometri on selvittänyt, kuinka hyvin pk-yritykset tuntevat sähköistä viranomaisasiointia, nk. TYVI-järjestelmää. Selvityksen mukaan 32% Internet-yhteyden omaavista pk-yrityksistä tunsi TYVI-järjestelmän ja näistä 46% oli myös käyttänyt sitä. Viime keväänä tehdyssä vastaavassa selvityksessä TYVI-järjestelmän tunsi 25 % vastaajista ja sitä oli käyttänyt näistä 44%. "Huomionarvoista on todeta, että sekä TYVI-järjestelmän tunnettuus että käyttö ovat kasvaneet", toteaa TYVI-projektia koordinoiva neuvotteleva virkamies Seppo Kurkinen valtiovarainministeriöstä. Kysely suoritettiin kevättalven aikana ja siihen vastasi 2477 Internet-yhteyden omaavaa pk- yritystä ympäri Suomea. TYVI-järjestelmän suurin käyttäjä, verohallinto, on myös kokenut suuren ilmoitus- ja käyttäjämäärien kasvun. Valvontailmoituksia jätettiin sähköisesti viime vuonna 370.000 kpl ja työnantajan vuosi-ilmoituksia jo 725.000 kappaletta. Verokorttien suorasiirtopyyntöjä tehtiin vuonna 2001 sähköisesti 1.012.000 kpl. Sähköisten ilmoittajien lukumäärä on kasvanut vuoden 1999 kymmenestä tuhannesta kolmeenkymmeneenviiteen tuhanteen vuonna 2001, ennusteen mukaan tänä vuonna ilmoittajia tulee olemaan jo 50.000. Yritysten sähköinen tuloveroilmoitus tuli mahdolliseksi viime vuoden huhtikuusta alkaen. Ensimmäisenä vuonna mahdollisuutta käytti hyväkseen 112 yritystä. Ennusteen mukaan tänä vuonna sähköisiä tuloveroilmoituksia jätetään jo tuhansia. Tuloveroilmoituksen voi tehdä kolmen ohjelmiston avulla. Nämä ovat Soneran TiliVeronen, TietoEnatorin eTilinpäätös ja Elman Tuloveroilmoitus. TYVI-järjestelmä (tietovirrat yrityksiltä viranomaisille) luotiin vuonna 1997 helpottamaan viranomaisilmoittelua ja vähentämään byrokratiaa. Viime vuosi oli TYVI-järjestelmän läpimurtovuosi, jolloin ilmoitusmäärät kasvoivat oleellisesti. Sähköisesti ilmoitettavia viranomaistietoja ovat tuloveroilmoituksen lisäksi mm. alv-ilmoitukset, työnantajasuoritukset, erilaiset vuosi- ilmoitukset, TEL-, LEL- ja TaEL-palkka- ja työnantajailmoitukset sekä Intrastat tuonti- ja vienti-ilmoitukset. TYVI:n laajentamista uusille toimialueille selvitetään. Lakisääteisiä ilmoituksia vastaanottavat internetin välityksellä verohallinnon lisäksi mm. Tulli, Tilastokeskus, TEL-eläkevakuutusyhtiöt sekä LEL Työeläkekassa ja TaEL-eläkekassa.Tietojen siirrosta vastaavat TYVI-operaattorit, joita on neljä: Elma Oyj Electronic Trading, Sonera Juxto Oyj, Suomen Posti Oy sekä TietoEnator Oyj. Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Seppo Kurkinen, seppo.kurkinen@vm.vn.fi puh. 1603261, www.yrittajat.fi sekä www.tyvi.org ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/05/20020405BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/05/20020405BIT00410/wkr0002.pdf

Tilaa