Vattenfall ja Fingrid solmivat urakkasopimuksen Melon sähköaseman perusparannuksesta

Vattenfall-konserniin kuuluva Service-yksikkö on aloittanut palveluiden tarjoamisen myös
Suomen markkinoille. Service-yksikkö tarjoaa sähkönjakeluverkkojen rakentamis- ja
kunnossapitopalveluita, voimalaitosten tukipalveluita sekä tuulivoimaan ja sähköautoihin
liittyviä palveluita.

Vattenfall Service on allekirjoittanut urakkasopimuksen Fingrid Oyj:n kanssa Melon
sähköaseman perusparannusurakasta. Urakka on kokonaistoimitus, joka sisältää 
suunnittelun, materiaalien hankinnan, asentamisen ja käyttöönoton. Urakan arvo on noin 1,1M€.
Projektin toteutus alkaa välittömästi, ja sen on määrä olla valmis noin vuoden kuluttua.
Fingridin perusparannuksen tarkoituksena on jatkaa aseman elinkaarta, parantaa kantaverkon
siirtokykyä ja käyttövarmuutta Tampereen talousalueella. Perusparannuksen yhteydessä
Melon sähköasemalle rakennetaan myös yksi uusi asiakasliitäntä.

Lisätietoa antavat:

Risto Pietilä, johtaja, Vattenfall Services Nordic Oy, puh. 0400 282
Daniel Kuosa, rakentamispäällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5145

Tilaa