Vattenfall Verkko rakentaa yhteistyötä kuntien, pelastusviranomaisten ja järjestöjen kanssa suurhäiriöiden varalle

Vattenfall Verkko rakentaa yhteistyötä kuntien, pelastusviranomaisten ja järjestöjen kanssa suurhäiriöiden varalle Vattenfall Verkko rakentaa yhteistyötä sähkön jakelun suurhäiriöiden varalle. Yhtiön edustajat ovat neuvotelleet kuntien, pelastusviranomaisten ja järjestöjen edustajien kanssa. Tapaamiset jatkuvat tällä ja ensi viikolla. Keskustelutilaisuuksissa Vattenfall Verkko esittelee varautumissuunnitelmansa kehittääkseen toimintatapojaan saamansa palautteen pohjalta. Vattenfall Verkko aloitti toimintansa heinäkuun alussa Vattenfallin yhdistäessä Keski-Suomen Valon, Revon Sähkön ja Vattenfall Siirron. Uuden yhtiön toimialue kattaa laajan, varsin yhtenäisen alueen Karkkilasta Hailuotoon reilun sadan kunnan alueella. Vattenfall Verkon toimintaorganisaatioon kuuluvat myös Heinola Energia ja Hämeenlinnan Energia. Tämän vuoden aikana uuden yhtiön toimintatapoja on hiottu vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Vattenfall Verkolle on rakennettu poikkeuksellisen sään tai muiden poikkeustilanteiden aiheuttamia sähköhäiriöitä varten uusi toimintamalli, jota varten selvitettiin ja tutkittiin huolella aiempien yhtiöiden kokemukset häiriön hoidosta. Selvitystyön pohjalta on yhtiölle rakennettu varautumissuunnitelma, jota edelleen kehitetään kunnilta, pelastusviranomaisilta ja järjestöiltä saadun palautteen pohjalta. Varautumissuunnitelman keskeistä sisältöä ovat mm. uuden yhtiön suurhäiriön johtamisjärjestelmä, asiakas- ja viranomaistiedotuksen parantaminen sekä resurssien lisääminen erityisesti kumppanuussopimuksin. Toiminta häiriötilanteessa perustuu eri valmiustasoilla tapahtuvaan toiminnan ohjaukseen. Jo kesäkuussa 2001 alkoi Vattenfallin sähköverkon käytönvalvontajärjestelmän ja siihen liittyvien tukijärjestelmien uudistamisprojekti. Uusia järjestelmiä testataan tällä hetkellä ja ne otetaan käyttöön vuoden 2003 aikana. Investointi on yhteensä noin neljä miljoonaa euroa kahden vuoden aikana. Uudistuksista huolimatta mm. myrskyt aiheuttavat joka vuosi sähköhäiriöitä, joihin asiakkaiden kannattaa myös itse varautua. Esimerkiksi maatilat voivat varmistaa toimintansa hankkimalla varavoiman lähteeksi aggregaatteja ja kotitalouksien ja yritysten tietokoneet voidaan ajaa hallitusti alas ups-laittein. Vattenfall neuvoo asiakkaittaan varautumisesta sähköhäiriöön syys-lokakuussa toimitettavassa asiakasjulkaisussaan sekä www-sivuillaan www.vattenfall.fi. Lisätietoja: toimitusjohtaja Lauri Virkkunen puh. 040 726 0655, johtaja Raimo Luomanen puh. 0400 122 182, käyttöpäällikkö Markku Vänskä puh. 0400 122 260 Liite: Varautuminen sähköhäiriöön Näin varaudut sähkökatkokseen Hankkiessasi sähkölaitteen ·Tarkista miten laite toimii sähkökatkossa ja sen jälkeen. ·Selvitä voiko laitteen toiminnan varmistaa sähkökatkon ajaksi, esim. varmennusparistoilla tai UPS-laitteella. Ennakkoon varautuminen ·Pidä tallessa paikkakuntasi vikapalvelunumero. Tallenna se vaikka matkapuhelimeesi. ·Varaa taskulamppu ja varaparistoja sekä kynttilöitä ja tulitikkuja aina saataville. ·Paristoradiosta on hyötyä pitempien katkosten aikana. ·Varaa sähkökeskukseen sopivia sulakkeita riittävästi. ·Pidä kiinteistösi sähköverkko ja laitteet kunnossa. ·Jos sähkökatkos aiheuttaa tietojärjestelmillesi vahinkoa, hanki akulla toimiva UPS-laite. Sen avulla voit ajaa järjestelmän hallitusti alas vahinkoa aiheuttamatta. UPS-laite suojaa myös mahdollisilta jännitteen vaihteluilta. ·Maatiloilla kannattaa hankkia polttomoottori- tai traktorikäyttöinen aggregaatti. Sähkökatkoksen sattuessa ·Jos sähkö katkeaa koko kiinteistöstä tai asuinalueelta, tilanne on yleensä jo sähköyhtiön tiedossa. ·Jos vain osa kiinteistön sähköstä puuttuu, tarkista ensin sulakkeet. Jos ne ovat ehjät, soita paikkakuntasi vikapalvelunumeroon. ·Soita vikapalveluun myös, jos tiedät mahdollisen vikapaikan ja vian aiheuttajan. ·Älä avaa sähkökatkon aikana tarpeettomasti jääkaappia ja pakastinta. ·Laajoissa sähköhäiriöissä sähköt voivat katketa ja palautua useampaan kertaan vian korjauksen edetessä. Eniten sähkökatkoksia aiheuttavat erilaiset sääilmiöt kuten myrskyt, kova tuuli, ukkoset tai lumikuormat. Myös pieneläimet saavat aikaan hetkellisiä sähkökatkoja erityisen runsaasti loppukesästä ja alkusyksystä. Muita syitä voivat olla esim. varomaton puunkaato tai maankaivuutyöt. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/27/20020927BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/27/20020927BIT00260/wkr0002.pdf

Tilaa