Sisu Sisu kuorma-autojen markkinointi ja myynti Veho Hyötyajoneuvoille

Oy Sisu Auto Ab ja Veho Group Oy Ab ovat sopineet Sisu siviilikuorma-autojen markkinoinnin ja myynnin siirtymisestä Veho Hyötyajoneuvoille.

                                                                                                                                                        Tiedotusvälineille 1.7.2010                                                                                             Julkaisuvapaa heti

 

 

”Sisu siviilikuorma-autojen myynti on johdonmukainen jatko vuonna 2007 aloitetulle yhteistyölle Sisu Auton kanssa. Tuolloin Veho Group osti Sisu Auto Huoltopalvelut Oy:n – nykyiseltä nimeltään Veho Trucks Service Oy Ab  -  ja laajensi hyötyajoneuvojen huoltoverkostonsa koko maan kattavaksi monen merkin palveluverkostoksi”, Veho Groupin toimitusjohtaja Jan-Martin Börman kertoo.

Tehty päätös liittyy Sisu Auton ja Daimler AG:n välillä solmittuun sopimukseen, joka tähtää laajaan Daimlerin toimittamien komponenttien ja Daimler Trucksin ajoneuvoteknologian käyttöön Sisu siviilikuorma-autoissa teknisten soveltuvuustestien jälkeen.

 
”Veho Group on toiminut Mercedes-Benz henkilö- ja hyötyajoneuvojen maahantuojana vuodesta 1939 alkaen. Sisu siviilikuorma-autojen markkinointi- ja myyntivastuun siirtyminen Veholle kuvastaa hyviä ja luottamuksellisia suhteita Daimler AG:n, maailman johtavan kuorma-autovalmistajan kanssa ”, Börman jatkaa.

 

Veho Hyötyajoneuvot tuo maahan, markkinoi ja myy Daimler-konserniin kuuluvia Mercedes-Benz ja Fuso Canter hyötyajoneuvoja sekä Setra linja-autoja.

Sisu kuorma-autot on suunniteltu erityisesti vaativiin käyttöolosuhteisiin ja Sisu on markkinajohtaja ja edelläkävijä 4-ja 5-akselisten ajoneuvojen segmenteissä.

 

”Tuotevalikoimamme laajenee edelleen ja Veho vahvistaa asemaansa markkinoilla etenkin raskaiden kuorma-autojen myyjänä. Olemme viime vuosina investoineet yli
50 miljoonaa euroa palveluverkostomme kehittämiseen. Sisu-myynti sopii hyvin täydentämään laajan verkostomme asiakaslähtöistä kokonaispalvelua. Sisu-myynti ja markkinointi käynnistyy syksyn 2010 aikana ja tavoitteenamme on 200 - 400 Sisu kuorma-auton vuosimyynti”, Veho Hyötyajoneuvojen johtaja Juha Ruotsalainen summaa.

 

Lisätietoja:

 

Hall. pj Raimo Hatakka, Veho Hyötyajoneuvot puh. 0500 623 161

Johtaja Juha Ruotsalainen, Veho Hyötyajoneuvot,  puh. 0500 204081

www.media.daimler.com tai www.daimler.com

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Pressmeddelande 1.7.2010

                                                                                                             För omedelbar publicering

                                                                                                            

Marknadsföring och försäljning av Sisu-lastbilar till Veho Nyttofordon

 

Oy Sisu Auto Ab och Veho Group Oy Ab har beslutat överföra marknadsföringen och försäljningen av civila Sisu-lastbilar till Veho Nyttofordon.

 

"Försäljningen av Sisu-lastbilar är en logisk fortsättning på ett samarbete med Sisu Auto som inleddes år 2007, när Veho Group köpte Sisu Auto Huoltopalvelut Oy, numera Veho Trucks Service Oy Ab. I och med köpet utvidgade Veho Group sitt servicenät för nyttofordon till en riksomfattande kedja som betjänar flera märken", säger Veho Groups verkställande direktör Jan-Martin Börman.

 

Det fattade beslutet hänger ihop med ett avtal som ingåtts mellan Sisu Auto och Daimler AG om en omfattande användning av Daimler AG:s komponenter och Daimler Trucks fordonsteknologier i civila Sisu-lastbilar efter en teknisk utredning.

 

"Veho Group har importerat Mercedes-Benz personbilar och nyttofordon sedan år 1939. Att marknadsföringen och försäljningen av civila Sisu-lastbilar övergår till Veho avspeglar goda och konfidentiella förhållanden till Daimler AG, världens ledande lastbilstillverkare", fortsätter Börman.

 

Veho Nyttofordon importerar, säljer och marknadsför Mercedes-Benz och Mitsubishi Fuso Canters nyttofordon, som hör till Daimler-koncernen, samt Setra-bussar. Sisu-lastbilar är särskilt konstruerade för krävande bruksförhållanden. Sisu är marknadsledare och en föregångare inom segmentet för fyr- och femaxlade fordon. 

"Vårt produkturval utvidgas och Veho stärker sin marknadsposition särskilt som försäljare av tunga lastbilar. Under de senaste åren har vi investerat över 50 miljoner euro i att utveckla vårt servicenät. Sisu-försäljningen är ett passande komplement till vår kundcentrerade helhetsservice. Försäljningen och marknadsföringen av Sisu-lastbilar inleds under hösten 2010 och vårt mål är en årlig försäljning på 200–400 Sisu-lastbilar", säger Veho Nyttofordons direktör Juha Ruotsalainen.

 

 

Ytterligare information:

Styrelseordförande Raimo Hatakka, Veho Nyttofordon, Veho Group Oy Ab, tfn 0500 623 161

Direktör Juha Ruotsalainen, Veho Nyttofordon, tfn 0500 204 081

www.media.daimler.com eller www.daimler.com

 

 

Yrityksestä

Materiaalipankin aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Veho hallitsee materiaalin tekijänoikeuksia. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua. Veho-konserni on Suomen johtava autokaupan konserni, joka toimii myös Baltiassa ja Ruotsissa. Veho perustettiin vuonna 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Tänä päivänä Vehon liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Liitteet & linkit