Veho Group on 13.3.2007 ostanut Sisu Auto Huoltopalvelu Oy:n

• Kauppa koskee Sisu Auto Huoltopalvelu Oy:n varaosa- ja huoltotoimintoja
• Sisu Auto Huoltopalvelu Oy on ollut osa Oy Sisu Auto Ab:tä ja sen liiketoiminta käsittää Suomessa Sisu- ja Renault-kuorma-autojen varaosa- ja huoltopalvelut
• Nyt tehdyn kaupan tavoitteena on varmistaa voimakkaasti kasvavan autokannan huolto- ja korjauskapasiteetti kauaksi tulevaisuuteen.
• Kaupan loppuunsaattaminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Veho Group on Suomen suurin autoalan yritys, joka on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Viiden viimeisen vuoden aikana liikevaihto on kasvanut 623 miljoonasta eurosta yli 1,1 miljardiin euroon. Veho Groupin liikevaihto vuonna 2006 oli 1 102 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 1 938, joista 1 616 työskenteli Suomessa.

Veho Groupin hyötyajoneuvoyksikkö tuo maahan, myy ja huoltaa Mercedes-Benz -hyötyajoneuvojen lisäksi Setra-linja-autoja sekä Mitsubishi Fuson Canter-mallistoa.

Sisu Auto Huoltopalvelu Oy on huolto- ja korjauspalveluja tarjoava yhtiö sekä varaosien vähittäis- ja tukkumyyjä. Sisu Auto Huoltopalvelu Oy:llä on 16 omaa ja 19 valtuutettua toimipistettä eri puolella Suomea.

Sisu Auto Huoltopalvelun ostolla Veho Group lisää huoltopisteiden määrää ja laajenee alueellisesti kattamaan koko Suomen.


Veho Groupin tytäryhtiö Assistor Oy Ab on merkittävä varaosa- ja autologistiikkapalveluja tarjoava toimija. Yritys hoitaa 18 merkin maahantuontikunnostukset ja toimitti viime vuonna 210 785 autoa asiakkailleen Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Varaosalogistiikkakeskus sijaitsee Espoossa. Työntekijöitä Assistorissa on 360.

Henkilöautojen vähittäiskauppa, Veho Autotalot, edustaa seitsemää eri henkilöautomerkkiä sekä neljää pakettiautomerkkiä pääkaupunkiseudun, Turun, Tampereen ja Oulun talousalueilla.

Sisu Auto Huoltopalvelu Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 42 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 310 henkilöä. Veho-konserniin siirtyvä henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä.

13.3.2007 solmitun esisopimuksen mukaan Veho Groupille siirtyy kaupassa ensin 75 % osuus Sisu Auto Huoltopalvelu Oy:n osakkeista. Veho Groupilla on myöhemmin oikeus ostaa loput osakkeista.

Lisätietoja:
Jan-Martin Börman, toimitusjohtaja Veho Group Oy Ab, puh. 010 569 2210 ,
jan-martin.borman@veho.fi
Raimo Hatakka, johtaja Veho Group Oy Ab, Hyötyajoneuvoyksikkö,
puh. 010 569 3600, raimo.hatakka@veho.fi
Karin Bäcklund, tiedotuspäällikkö Veho Group Oy Ab, puh. 010569 2202, karin.backlund@veho.fi
Rolf Saxberg, Suomen Autoteollisuus Oy hallituksen puheenjohtaja,
puh. 040 5957150


Veho Group har 13.3.2007 förvärvat
Sisu Auto Huoltopalvelu Oy

• Förvärvet omfattar Sisu Auto Huoltopalvelu Oy:s reservdels- och servicefunktioner
• Sisu Auto Huoltopalvelu Oy utgör en del av Oy Sisu Auto Ab, och dess verksamhet i Finland omfattar reservdels- och servicetjänster för Sisu och Renault lastbilar
• Ändamålet med förvärvet är att långt in i framtiden trygga det starkt växande bilbeståndets service- och reparationskapacitet
• Förvärvet förutsätter konkurrensmyndighetens godkännande

Veho Group är det största företaget inom bilbranschen i Finland. Företaget har uppvisat en stark tillväxt under de senaste åren. Under de föregående fem åren har omsättningen ökat från 623 miljoner euro till 1,1 miljard euro. Veho Groups omsättning år 2006 var 1 102 miljoner euro och antalet anställda uppgick till 1 938 av vilka 1 616 var sysselsatta i Finland.

Veho Groups enhet för nyttofordon importerar, säljer och servar utöver Mercedes-Benz nyttofordon Setra bussar samt Mitsubishis Fuso Canter sortiment.

Företaget Sisu Auto Huoltopalvelu Oy tillhandahåller service- och reparationstjänster samt är verksamt inom detalj- och partihandeln med reservdelar. Sisu Auto Huoltopalvelu Oy har 16 egna och 19 auktoriserade verksamhetsställen runtom i Finland.

Genom förvärvet av Sisu Auto Huoltopalvelu utökar Veho Group antalet serviceställen och verksamheten växer att täcka hela Finland.

Veho Groups dotterbolag Assistor Oy Ab är en viktig aktör inom branschen för reservdels- och billogistiktjänster. Företaget svarar för importservicen av 18 bilmärken och det levererade i fjol 210 785 bilar till sina kunder i Finland, Baltikum och Ryssland. Logistikcentret för reservdelar är beläget i Esbo. Assistor har 360 anställda.

Veho Autotalot, som svarar för detaljhandeln med personbilar, representerar sju olika personbils- och fyra olika paketbilsmärken inom huvudstadsregionen samt områdena kring Åbo, Tammerfors och Uleåborg.

Sisu Auto Huoltopalvelu Oy:s omsättning uppgick i fjol till 42 miljoner euro och antalet anställda var 310. Personalen som flyttar över till Vehokoncernen fortsätter med bibehållna anställningsvillkor.

Enligt det 13.3.2007 ingångna föravtalet övertar Veho Group till att börja med 75 % av aktierna i Sisu Huoltopalvelu Oy. Veho Group har rätt att senare inlösa de återstående aktierna.


Tilläggsinformation:

Jan-Martin Börman, verkställander direktör Veho Group Oy Ab,
tfn 010 569 2210, jan-martin.borman@veho.fi
Raimo Hatakka, direktör Veho Group Oy Ab, Nyttofordon,
tfn 010 569 3600, raimo.hatakka@veho.fi
Karin Bäcklund, informationschef Veho Group Oy Ab,
tfn 010569 2202, karin.backlund@veho.fi
Rolf Saxberg, styrelseordförande Suomen Autoteollisuus Oy,
tfn 040 5957150


Yrityksestä

Materiaalipankin aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Veho hallitsee materiaalin tekijänoikeuksia. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua. Veho-konserni on Suomen johtava autokaupan konserni, joka toimii myös Baltiassa ja Ruotsissa. Veho perustettiin vuonna 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Tänä päivänä Vehon liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Liitteet & linkit