Veikkauksella vahvan kasvun vuosi

2009 oli Veikkaukselle vahvan kasvun vuosi. Yhtiö eteni määrätietoisesti suhdanteiden vastavirtaan ja tuloskehitystä voidaan pitää erittäin hyvänä taloudellisesti haastavana aikana. Menestyksen taustalla on asiakassuhteisiin panostaminen sekä tuotteiden ja palvelujen kehittäminen hyödyntäen erityisesti asiakastuntemusta. Veikkaus saavutti 1 557,6 milj. euron liikevaihdon, joka on yhtiön historian korkein. Edellisvuodesta kasvua oli 82,9 milj. euroa (+5,6 %). Veikkauksen tilikauden tulos oli 468,8 milj. euroa (+4,4 %). Hyvään tuloskehitykseen vaikutti keskeisesti se, että liikevaihto kasvoi hyväkatteisissa peleissä kuten uudistuneissa lottopeleissä sekä Jokerissa. Tuloksesta Veikkaus luovutti 414,0 milj. euroa opetusministeriölle jaettavaksi suomalaiselle taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle. Tuloksen ja opetusministeriölle tuloutetun summan erotuksen, 54,8 miljoonaa euroa, opetusministeriö jakaa edunsaajille myöhemmin erikseen päätettävällä tavalla. Aikaisemmilta vuosilta kertyneitä jakamattomia voittovaroja maksettiin tilivuoden aikana opetusministeriölle 47,0 milj. euroa. Kaikkiaan Veikkaus tuotti yhteiskunnalle 561,4 milj. euroa vuonna 2009, sillä veikkausvoittovarojen lisäksi yhtiö maksoi arpajaisveroa 72,6 milj. euroa ja arvonlisäveroja yhteensä 20,0 milj. euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Veikkauksen visio on olla maailman paras rahapeliyhtiö vuonna 2013. Keskeiset tavoitteet vision saavuttamisessa ovat tehokas kysynnän kanavointi, tuottavuus, omistaja-arvon kehittyminen sekä vastuullinen tuloksenteko. — Veikkauksen liiketoiminta perustuu kykyyn yhdistää mahdollisimman hyvin vastuullisuus asiakaslähtöiseen toimintaan ja kiinnostaviin tuotteisiin. Tuloksen kasvua tavoitellaan erityisesti asiakaskannan laajentumisen avulla sekä kanavoimalla pelaamista pelaamisen hallinnan näkökulmasta vähäriskisiin peleihin, toteaa liiketoiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja Olli Sarekoski. Tunnistautuneen pelaamisen määrää pyritään jatkossakin kasvattamaan vahvasti. Yhtiö panostaa sekä digitaalisen että perinteisen myyntikanavan kehittämiseen. Veikkauksen toimintaan vaikuttavat keskeisesti muutokset kansallisessa lainsäädännössä sekä taloudellisessa ympäristössä tapahtuvat muutokset, jotka heijastuvat kulutuskäyttäytymiseen myös rahapelien osalta. Veikkaus pyrkii erottautumaan kovenevassa viihteen ja ajanvietteen kilpailussa ja pitämään asemansa osana suomalaisten arkea. On tärkeä säilyttää rahapelien yleinen hyväksyntä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä kasvattaa yhtiön arvoa vahvalla brändillä ja yhtiön hyvällä maineella. Valtion talousarvioon kirjattu veikkausvoittovarojen tuottoarvio vuodelle 2010 on 462,7 milj. euroa, joka on tämän hetken tietojen mukaan saavutettavissa. Lisätietoja: viestintäjohtaja Ilkka Juva, puh. 040 823 3218

Avainsanat:

Yrityksestä

Veikkaus on suomalainen rahapeliyhtiö suomalaisille pelaajille. Yhtiö tarjoaa laadukasta peliviihdettä luotettavasti ja vastuullisesti. Veikkaus tuottaa yli miljoona euroa joka päivä taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön tukemiseen. SUOMALAINEN VOITTAA AINA.