Mitsubishi Motors voitollinen tilivuoden alkupuoliskolla

Mitsubishi Motors Corporationin liikevaihto laski mutta liikevoitto nousi maalis-syyskuussa eli tilivuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiön nettovoitto verojen jälkeen oli 78 miljoonaa euroa* eli 112 miljoonaa euroa parempi kuin vertailukaudella vuotta aikaisemmin. Mitsubishin valmistamia ajoneuvoja myytiin kuudessa kuukaudessa 602 000 eli 13 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Tilivuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihto oli 7,39 miljardia euroa, kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yhtiön liikevoitto nousi kuitenkin 35 prosenttia 154,9 miljoonaan euroon, huolimatta jenin vahvistumisesta valuuttamarkkinoilla ja autoteollisuuden raaka-aineiden hintojen voimakkaasta kallistumisesta. Varsinaisen toiminnan tuotto oli 127,4 miljoonaa euroa.

Mitsubishi Motorsin nettovoitto verojen jälkeen oli 78 miljoonaa euroa. Parannusta edellisvuoteen kertyi 112 miljoonaa euroa. Yhtiön tilivuoden alkupuoliskon tulos oli siten voitollinen ensimmäistä kertaa tilivuoden 2002 jälkeen. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat varsinaisen toiminnan tuoton hyvä kehitys, ylimääräisten kulujen karsiminen sekä markkinoilla olevan automalliston kannattavuus.

Mitsubishi myi tammi-syyskuun välillä 602 000 ajoneuvoa, 13 prosenttia eli 89 000 ajoneuvoa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Japanissa myytiin 83 000 ja Euroopassa 168 000 ajoneuvoa. Euroopassa myynti lisääntyi 2 prosenttia, sillä Venäjän ja Ukrainan vilkas kysyntä tasasi läntisen Euroopan menekin vähenemistä.

Koko tilivuoden 2008 näkymät

Maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus ja automyynnin hidastuminen ovat saaneet Mitsubishi Motors Corporationin tarkistamaan myynti- ja tulosennustettaan 31.3.2009 päättyvälle tilivuodelle 2008. Yhtiön ennusteen mukaan se myy tilivuoden aikana 1 228 000 ajoneuvoa eli 6 prosenttia (81 000 kpl) vähemmän kuin aiemmin ennustettiin.

Koko vuoden liikevaihdoksi ennustetaan 16,3 miljardia euroa ** eli 11 prosenttia vähemmän kuin tilikauden alussa annetussa ennusteessa. Perusteena ovat ennakoitu myynnin väheneminen sekä jenin vaihtokurssin odotettu kehitys tilivuoden lopun aikana. Liikevoiton odotetaan olevan 347,2 miljoonaa euroa ja varsinaisen toiminnan tuoton 298,6 miljoonaa euroa. Yhtiön nettovoittotavoite säilyy ennallaan 138,9 miljoonassa eurossa.

Mitsubishin mukaan talouskriisin vaikutukset heijastuvat autoteollisuuteen kuluttajien heikentyneiden talousnäkymien ja luottamuksen sekä luotonsaannin vaikeutumisen kautta. Kysynnän ennakoidaan vähenevän tuntuvasti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Mitsubishi kuitenkin esittelee tilivuoden jälkipuoliskolla uudet Lancerin, Coltin ja Pajero Sportin monilla markkina-alueilla. Euroopassa strategiana on tehostaa vähäpäästöisen malliston laajentamista sekä nostaa Hollannissa sijaitsevan NedCarin autotehtaan tehoa ja kapasiteettia.


* Alkuperäiset luvut jeneinä, vaihtokurssin perustana yhtiön ilmoittama 164 jeniä/euro
** Alkuperäiset luvut jeneinä, vaihtokurssin perustana yhtiön ennakoima keskikurssi 144 jeniä/euro

Yrityksestä

Vemic Auto Oy Ab vastaa Mitsubishi-henkilöautojen, -maasturien ja -pickupien sekä Mitsubishi-varaosien maahantuonnista ja markkinoinnista Suomessa. Vemic Auto on Veho Groupin sataprosenttisesti omistama tytäryritys.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit