MITSUBISHI MOTORSIN MYYNTI JA TULOS KASVOIVAT

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) on julkaissut 31. maaliskuuta 2006 päättyneen tilivuoden 2005-2006 tuloksen sekä ennusteet ja toimintasuunnitelman tilivuodelle 2006 , joka päättyy 31. maaliskuuta 2007. Yhtiö tuotti voittoa ja kykeni kasvattamaan myyntiään päättyneellä tilikaudella ja suuntauksen ennustetaan jatkuvat kuluvan tilikauden aikana.

Yleiskatsaus tilivuoteen 2005 Mitsubishi Motorsin konsolidoitu liikevaihto oli tilivuonna 2005 yhteensä 2 120,1 miljardia jeniä eli noin 15 miljardia euroa. Liikevaihto säilyi edellisen tilivuoden tasolla. Yhtiön myyntialueittain katsottuna myynti supistui Pohjois-Amerikassa ja kasvoi kotimarkkinoilla Japanissa sekä Euroopassa. Euroopassa Mitsubishi saavutti kaikkien aikojen parhaan myyntituloksen. Pohjois-Amerikan liikevaihdon lasku johtuu lähinnä muille autonvalmistajille toimitettavien osakokonaisuuksien määrän pienenemisestä. Mitsubishi Motorsin liikevoitto oli 6,8 miljardia jeniä eli noin 48 miljoonaa euroa. Parannusta edelliseen tilikauteen on peräti 135,3 miljardia jeniä ja yhtiö tekikin koko tilivuoden osalta liikevoittoa ensimmäistä kertaa tilivuoden 2002 jälkeen. Tämä nousu johtui lähinnä vähittäismyyntimäärien ja mallien kannattavuuden paranemisesta. Myyntivolyymi Mitsubishi Motors myi tilivuonna 2005 maailmanlaajuisesti 1 344 000 autoa eli 31 000 autoa (2,4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä oli ensimmäinen kerta tilivuoden 2002 jälkeen, kun myynti kasvoi kahtena vuotena peräkkäin. Japanissa MMC myi 257 000 autoa eli 30 000 autoa (13,2 %) enemmän edelliseen vuoteen nähden. Luku heijastaa toisella vuosipuoliskolla lanseerattujen uuden Outlanderin ja i-mallien voimakasta myyntiä. Tilikauden päättymiseen mennessä uudet mallit olivat ehtineet olla myynnissä vain yhden kvartaalin ajan. Pohjois-Amerikassa yhtiö myi 156 000 ajoneuvoa, mikä oli 18 000 kappaletta eli 10,3 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Myynti kasvoi tasaisesti Meksikossa ja Puerto Ricossa, mutta tällä ei kyetty tasapainottamaan heikkoa tulosta Yhdysvalloissa. Koska Yhdysvallan markkinat toipuvat hitaasti, MMC päätti lujittaa markkina-alueen johtonsa rakennetta tammikuussa. Tämän johtoa koskevan muutoksen lisäksi uusi järjestelmä, joka koskee myyntiä, tuotekehitystä ja tuotantoa, lähentää paikallisten toimijoiden yhteyksiä Japanin pääkonttoriin, minkä ansiosta markkinatilanteen muutoksiin on mahdollista reagoida nopeammin. Hiljattain käyttöön otetut menettelytavat, joilla tuetaan jälleenmyyntiä, vauhdittavat myyntiä, ja todellinen elpyminen on alkamassa. Euroopassa Mitsubishi Motors myi 267 000 autoa, mikä merkitsi 26 000 kappaleen eli 10,8 %:n kasvua. Aasiassa ja muilla alueilla MMC myi 664 000 ajoneuvoa eli 7 000 kappaletta (1,0 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Thaimaassa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja Afrikassa syntyneen vakaan kasvun mitätöi myynnin voimakas lasku Malesiassa, missä hallitus edistää paikallisesti valmistettujen ajoneuvojen myyntiä, ja Indonesiassa, jonka talouskehitys on verkkaista. Ennusteet tilivuodelle 2006 Mitsubishi Motors tuo elpymissuunnitelmansa mukaisesti markkinoille useita uusia malleja tilivuoden 2006 aikana ja pyrkii saavuttamaan elpymissuunnitelmassa asetetun tavoitteen eli nostamaan maailmanlaajuista myyntiä 5 prosenttia tilivuodesta 2005 aina 1 408 000 kappaleeseen. Alueelliset ennusteet ovat seuraavat. Japani: 302 000 ajoneuvoa, 18 %:n kasvu edelliseen vuoteen nähden. Pohjois-Amerikka: 181 000 ajoneuvoa, 16 %:n kasvu. Eurooppa: 271 000 ajoneuvoa, hieman kasvua. Aasia ja muut alueet: 654 000 ajoneuvoa, vähäistä laskua. Talouden tunnusluvuin ilmaistuna Mitsubishi Motors ennakoi kokonaismyynnin yltävän tilivuonna 2006 yhteensä 2 230,0 miljardiin jeniin eli 15,7 miljardiin Euroon, mikä merkitsee 5 prosentin kasvua. Yhtiö ennakoi liikevoiton nousevan 43,0 miljardiin jeniin (320 miljoonaa euroa) eli ylittävän vuoden 2005 liikevoiton 36,2 miljardilla jenillä. Nousua vauhdittavat muun muassa vähittäismyyntimäärien ja mallien kannattavuuden paraneminen, uuden pohjalevystrategian mukanaan tuoma materiaalikustannusten pieneneminen sekä hallintokustannusten leikkaukset. Nousuun vaikuttavat myös pääoman arvonalentumiseen liittyvien kustannusten ja verovuonna 2005 toteutetun rakenneuudistuksen kirjaamisen myönteiset vaikutukset. Tilivuoden 2006 toimintasuunnitelmat Aluekohtaiset toimenpiteet Japani - Tuodaan markkinoille täysin uudistetut eK Wagon, Pajero ja Delica sekä erikoiskappaleita muista malleista. - Parannetaan myynnin edellytyksiä muodostamalla vahvempia kumppanuussuhteita myyntiyhtiöiden kanssa. - Toteutetaan myyntiverkoston uudelleenjärjestely. Pohjois-Amerikka - Jatketaan myyntitoiminnan normalisointiin tähtääviä toimenpiteitä. - Parannetaan jälleenmyyjien markkinointi- ja myyntiosaamista järjestämällä koulutusta. - Muutetaan viestintää yhdenmukaisemmaksi. - Tehostetaan rahoituspalvelutoimintaa. - Lisätään Yhdysvaltojen tuotantolaitosten tuottavuutta. - Tuodaan markkinoille uusia tuotteita, jotka houkuttelevat lisää asiakkaita ja antavat lisäpotkua myynnille. Eurooppa - Tuodaan markkinoille useita uusia autoja koko tilivuoden ajan. - Lisätään nykyisten mallien myyntiä. - Pidetään myynti voimakkaana Saksassa, Iso-Britanniassa ja muilla suurten myyntivolyymien markkina-alueilla. - Lisätään myyntiä Venäjällä, Ukrainassa ja muilla kasvavilla markkina-alueilla tuomalla markkinoille täyskokoinen sedan. Aasia ja muut alueet - Kiina: Tehdään pääomasijoitus South East (Fujian) Motor Co., Ltd:hen. Kehitetään ja laajennetaan yhtiön toimintapohjaa Kiinassa laajentamalla Mitsubishi- mallistoa. - Thaimaa: Laajennetaan uuden, 1-tonnisen avopakettiauton Tritonin (L200) vientitoimituksia. - Australia: Lisätään myyntiä tuomalla markkinoille kolme uutta mallia (tuonti) ja uudet parannellut versiot paikallisesti valmistetuista malleista. - Latinalainen Amerikka, Lähi-itä ja Afrikka: Lisätään myyntiä tuomalla markkinoille uusi 1-tonninen avopakettiauto.

Yrityksestä

Vemic Auto Oy Ab vastaa Mitsubishi-henkilöautojen, -maasturien ja -pickupien sekä Mitsubishi-varaosien maahantuonnista ja markkinoinnista Suomessa. Vemic Auto on Veho Groupin sataprosenttisesti omistama tytäryritys.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit