Mitsubishille tilaus geotermisen voimalaitoksen rakentamisesta Keniaan

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. on saanut Kenia Electricity Generating Company Limitediltä (KenGen) tilauksen 35 MW (megawatin) geotermisen voimalaitoksen rakentamisesta avaimet käteen periaatteella. Voimalaitoksesta tulee yrityksen Olkaria II nimisen geotermisen voimalaitoksen kolmas yksikkö. Urakka toteutetaan todennäköisesti CDM- eli Clean Development Mechanism projektina, ja voimalaitos on määrä kytkeä verkkoon joulukuun lopulla vuonna 2009.

Olkaria II voimalaitos sijaitsee noin 100 kilometriä luoteeseen maan pääkaupungista Nairobista. Toimitettavassa voimalaitoksessa tulee olemaan höyryturbiini, lauhdutin, generaattori, apulaitteet, sähkön tuotannossa tarvittava laitteisto ja ohjausjärjestelmä. Suunnittelusta, tuotannosta, asennuksesta ja rakennustekniikasta vastaa MHI:n Nagasaki Shipyard and Machinery Works kauppahuone Mitsubishi Corporation. Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ja Mitsubishi Corporation (MC) ovat autonvalmistaja Mitsubishi Motors Corporationin (MMC) pääomistajat.

MHI on jo toimittanut viisi geotermistä voimalaitosta KenGenille ennen viimeisintä tilausta: kolme yksikköä (15 MW/yksikkö) Olkaria I laitokseen, jotka kytkettiin valtakunnan verkkoon 1980-luvulla ja kaksi yksikköä (35 MW/yksikkö) Olkaria II laitokseen, joka valmistui vuonna 2003. Mitsubishi katsoo, että viimeisin tilaus on osoitus sähköyhtiön tyytyväisyydestä aiemmin toimitettujen laitosten teknologiseen edistyksellisyyteen, luotettavuuteen ja turvallisuuteen.

Geotermisessä energiantuotannossa hyödynnetään syvällä maan sisässä olevaa geotermistä nestettä, joka koostuu kuumasta vedestä ja höyrystä (yli 250 °C). Neste johdetaan tuotantolaitokseen maahan porattujen syvien reikien kautta. Nesteestä erotettava höyry pyörittää höyryturbiineja. Koska geoterminen energiantuotanto ei perustu polttoaineen palamisprosessiin, se ei myöskään synnytä hiilidioksidipäästöjä, joten menetelmä on ympäristöystävällinen. Olkaria II laitoksen kolmannen yksikön rakennusurakasta tulee todennäköisesti CDM-projekti: yksi kolmesta helmikuussa 2005 voimaan astuneen Kioton sopimuksen sisältyvistä nk. flexibility mechanisms -kohteista.

MHI:llä on paljon kokemusta geotermisistä voimalaitoksista sekä uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävistä tuotantomenetelmistä, kuten tuulivoimasta, vesivoimasta ja aurinkoenergiasta. Yhtiö on tähän mennessä toimittanut geotermisiä voimalaitoksia Japanin ulkopuolelle 13 eri maahan, kuten Keniaan, Yhdysvaltoihin, Islantiin ja Costa Ricaan. Niiden yhteenlaskettu teho on noin 3 000 MW.

Kenia tuottaa tällä hetkellä yli 75 % koko energiantarpeestaan vesivoimalla, mutta koska geoterminen energiantuotanto on vakaa energianlähde, joka ei ole riippuvainen sääoloista, maa on suunnitellut lisäävänsä geotermisiä energiantuotantoprojekteja. MHI aikoo jatkossa markkinoida geotermistä energiantuotantoa yhä voimakkaammin puhtaana energiantuotantotapana Keniassa ja muissa maissa.

Yrityksestä

Vemic Auto Oy Ab vastaa Mitsubishi-henkilöautojen, -maasturien ja -pickupien sekä Mitsubishi-varaosien maahantuonnista ja markkinoinnista Suomessa. Vemic Auto on Veho Groupin sataprosenttisesti omistama tytäryritys.

Liitteet & linkit