Aktieplaceringarna gav Veritas resultat ett lyft – placeringarna avkastade 4,7 procent

  • Veritas placeringar avkastade 4,7 procent. Under jämförelseperioden i fjol avkastade placeringarna 8,0 procent.
  • Bäst avkastade aktieplaceringarna, 11,7 procent (10,1 procent). De noterade aktierna avkastade i snitt 13,1 procent (11,3).
  • Den genomsnittliga nominella årsavkastningen sedan år 1997 är 6,0 procent.
  • Solvenskapitalet uppgick till 517,0 miljoner euro eller 26,9 procent av ansvarsskulden.

Veritas placeringar avkastade totalt 4,7 procent under perioden 1.1–30.9.2013. ”Av alla tillgångsslag gav aktierna den bästa avkastningen, 11,7 procent”, berättar Veritas Pensionsförsäkrings placeringsdirektör Niina Bergring. ”De noterade aktierna avkastade bäst, 13,1 procent. Av dessa steg särskilt de finska aktierna bra, till och med 23,3 procent.”

Enligt Bergring kommer draget på aktiemarknaden att fortsätta också under årets sista månader. ”Tillväxtcykeln är nu på rätt köl och likviditeten stöder risktagning. Stimulansåtgärderna kommer att fortsätta både i Europa och USA. Det skapar förtroende på marknaden.”

Ränteplaceringarna avkastade 0,1 procent. De direkta fastighetsplaceringarna avkastade 4,7 procent.

Veritas genomsnittliga nominella årsavkastning sedan år 1997 var i slutet av september 6,0 procent. När Pensionsskyddscentralen gör långtidsprognoser för utvecklingen av pensionsavgifterna och finansieringen av pensionerna använder sig centralen av ett realavkastningsantagande om 3,5 procent för arbetspensionsmedlen. Veritas årliga inflationsjusterade avkastning har i snitt varit 4,1 procent sedan år 1997.

Veritas solvenskapital uppgick till 517 miljoner euro eller 26,9 procent av ansvarsskulden. Solvensställningen, dvs. solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen, var 2,2, vilket är en betryggande nivå.

Resultatöversiktens uppgifter 1–9/2013 är inte reviderade.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor
Resultatöversikt 1–9/2013

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 6366 046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia