Årets första kvartal gav ett positivt placeringsresultat för Veritas – avkastningen var 5,4 %

  • Veritas Pensionsförsäkrings placeringar avkastade 5,4 procent under januari–mars år 2012
  • Bäst avkastade de noterade aktierna, 14,4 procent
  • Bolagets solvens förstärktes, solvensgraden var 21,7 procent och solvensställningen 2,7

Särskilt väl avkastade Veritas aktieportfölj, 12,8 procent. De noterade aktierna gav en avkastning om 14,4 procent. ”Veritas gjorde inte större ändringar på hösten i sin aktieallokering. Som följd har vi till fullo kunnat utnyttja den positiva kursutvecklingen under det första kvartalet”, redogör Veritas Pensionsförsäkrings placeringsdirektör Staffan Sevón för kvartalsresultatet. ”Särskilt vår satsning på inhemska aktier påverkade positivt vårt resultat.”

Utsikterna på placeringsmarknaden präglas av osäkerhet och hög volatilitet. ”Vissa länder i EU är så högt skuldbelastade att de måste ta i bruk drastiska inbesparingsåtgärder för att få balans på sin ekonomi. Risken är dock att man hamnar i en ond cirkel där inbesparingarna ytterligare dämpar den ekonomiska tillväxten”, analyserar Sevón. ”Därtill är det inte alls klart att de planerade ekonomiska reformerna överlever den rådande politiska osäkerheten och inkommande val inom eurozonen.”

Den goda avkastningen förstärkte också Veritas solvens, som från årsskiftets 17,7 procent nu stigit till 21,7 procent. Verksamhetskapitalet är nu 2,7-faldigt jämfört med solvensgränsen. I slutet av år 2011 var solvensställningen 2,3.

Uppgifterna om kvartalsresultatet 1–3/2012 är inte reviderade.

Veritas Pensionsförsäkrings årsberättelse och officiella bokslut har publicerats på adressen www.veritas.fi/arsberattelse2011.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor:
Placeringar grupperade enligt risk 31.3.2012

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Staffan Sevón, tfn 010 550 1899, 040 772 7834
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.