Erinomainen sijoitustulos Veritas Eläkevakuutuksessa

Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat 7,2 % ja vakavaraisuus oli edelleen korkealla tasolla. Näin näyttävät yhtiön vuoden 2007 tilinpäätöksen ennakkotiedot. Asiakasvirta oli positiivinen ja yhteistyö strategisesti tärkeiden yhteistyökumppaneiden tehostui vuoden aikana.

Vuoden 2007 tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan sijoitusten tuotto oli 7,2 % (10,8 % vuonna 2006). Veritas Eläkevakuutuksen tj. Jan-Erik Stenman kuvailee sijoitustulosta erittäin hyväksi, kun otetaan huomioon loppuvuoden epävakaa sijoitusmarkkinatilanne. ”Olen erityisen tyytyväinen yhtiön kiinteistösijoitusten n. 12 %:n tuottoon”, toteaa Stenman. ”Kiinteistösalkun uudelleenjärjestelyjen ansiosta kiinteistöomaisuudesta realisoitui suuria arvonnousuja viime vuonna.

Veritas Eläkevakuutuksen vakavaraisuus vahvistui entisestään vuonna 2007. Vakavaraisuusaste oli runsaat 32,5 % (32,3), mikä on 2,2 -kertainen vakavaraisuusrajaan nähden. Hyvä tulos hyödyttää asiakkaita maksualennusten, eli ns. asiakashyvitysten muodossa. Hyvitykset tulevat olemaan kilpailukykyisellä tasolla. Veritas Eläkevakuutus siirtää alustavien laskelmien mukaan runsaat 6 miljoonaa euroa asiakashyvityksiin, ts. n. 0,5 % vakuutettujen palkkasummasta.

Asiakasvirta Veritas Eläkevakuutukseen oli positiivinen viime vuonna. ”Monet yritysasiakkaat keskittivät lakisääteiset eläkevakuutuksensa meille. Tulos osoittaa myös, että asiakasuskollisuus on korkealla tasolla”, sanoo Stenman. ”Teimme erittäin hyvän tuloksen viimeisimmällä siirtokierroksella. Asiakkaat kokevat Veritas Eläkevakuutuksen ja henkilökohtaisen asiakaspalvelumme asiantuntevana ja luotettavana, ja ne ovat tekijöitä, joilla on aivan erityinen painoarvo työeläkeyhtiötä valittaessa.”

Veritas Eläkevakuutus tehosti yhteistyötään strategisesti tärkeiden yhteistyökumppaneiden kanssa viime vuonna. ”Yhteistyömallimme uudistettiin sen seurauksena, että myimme tytäryhtiömme Veritas Henkivakuutuksen Aktia Säästöpankki Oyj:lle vuoden 2007 alussa. Uusi yhteistyöverkosto antaa kaikille osapuolille kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia”, toteaa Stenman. Yhteistyö johti hyviin tuloksiin viime vuonna. ”Yhdessä tarjoamme kattavia ja varteenotettavia vakuutusratkaisuja asiakasyrityksille ja -yrittäjille”.


Ennakkotiedot perustuvat alustaviin tietoihin. Veritas Eläkevakuutuksen keskeiset avainluvut julkaistaan 13.2.2008.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
ViestintäLisätietoja
Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 050 343 2299
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 550 1786, 050 593 0138

Lähettäjä
Veritas, viestintäpäällikkö Gunilla Sjöberg, puh. 010 5501 722
Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuutusten ammattilainen. Meillä on kokemusta lakisääteisten eläkevakuutusten hoidosta jo vuodesta 1962, jolloin työeläkkeitä koskeva laki tuli voimaan. Veritas Eläkevakuutus tarjoaa henkilökohtaista, ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkkeisiin ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisätietoa Veritas Eläkevakuutuksesta osoitteessa www.veritas.fi.

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Liitteet & linkit