Flera nya medlemmar i Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd

Veritas Pensionsförsäkrings ordinarie bolagsstämma har den 6 maj 2015 valt verkställande direktör Anders Nordman (Finlands Näringsliv EK), styrelsemedlem Marjukka Nyberg (Finlands Näringsliv EK), social- och hälsopolitisk chef Heli Puura (FFC) samt professor Kim Wikström som nya medlemmar till bolagets förvaltningsråd. Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade medlemmarna i bolagets förvaltningsråd och styrelse samt dess verkställande direktör ansvarsfrihet för redovisningsåret 2014.

Nordman ersätter direktör Jörgen Grandell, Nyberg skattmästare Henrik Karlsson, Puura typograf Tomas Jung och Wikström förvaltningsdirektör Ulla Achrén. Achrén och Karlsson valdes till ordinarie styrelsemedlemmar från och med ingången av år 2015 och Grandell till styrelseersättare. Jung avgick från förvaltningsrådet.

Följande medlemmar som var i tur att avgå omvaldes fram till bolagsstämman år 2018:

  • Johan Aura, kanslichef
  • Peter Boström, kommerseråd
  • Hans Bondén, verkställande direktör (Finlands Näringsliv EK)
  • Mikaela Lindblom, byggnadsingenjör, (AKAVA)
  • Henri Lindholm, förbundssekreterare (FFC)
  • Mathias Nylund, verkställande direktör
  • Dag Wallgren, verkställande direktör
  • Monika Wikeström-Virtanen, verkställande direktör (Finlands Näringsliv EK)

Till förvaltningsrådet hör också administrationsdirektör Ulrika Ahlbäck, regionbankschef Nina Arkilahti, verkställande direktör Jannica Fagerholm, placeringschef Tony Karlström, arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC), ekonomist Erkki Laukkanen (FFC), vice verkställande direktör Wilhelm Liljeqvist, verkställande direktör Fredrik Lindeman, vice verkställande direktör Taru Narvanmaa, direktör Niclas Pada, informatör Susanne Paetau (FTFC), ekonomist Helena Pentti (FFC), verkställande direktör Tuomas Pere (EK), verkställande direktör Harry Serlo (EK), styrelseordförande Patrik Wikström (EK) och chefsjurist Mikael Zilliacus.

Till revisorer för redovisningsåret 2015 omvaldes CGR Juha-Pekka Mylén och CGR Hans Bertell och som ersättare revisionssamfundet KPMG Oy Ab och CGR Alex Wahlroos.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 5501 600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 5858 228

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsmodell är beskriven på www.veritas.fi. Årsberättelsen för år 2014 har publicerats på www.veritas.fi/arsberattelse2014.

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa