God 6,4 procents avkastning för Veritas år 2014

Enligt preliminära uppgifter har Veritas Pensionsförsäkrings placeringar avkastat väl år 2014, 6,4 procent (7,4 procent år 2013).

”Vi fick en väldigt fin avkastning på våra placeringar år 2014”, säger Veritas placeringsdirektör Niina Bergring. ”Tyvärr genererades avkastningen långt genom sjunkande tillväxt- och inflationsförväntningar. I längden är det inte en positiv sak, speciellt om ekonomin inte tar fart i Europa och om tillväxten fortsätter åtminstone någorlunda rimlig i USA och på tillväxtmarknaderna. Vi har på sätt och vis nu inkasserat kommande avkastningar i förskott. Marknaderna är känsliga för svängningar särskilt om ränteförväntningarna i år plötsligt stiger, eller om tillväxten sjunker under förväntningarna.”

Ränteavkastningen utmärkt med existerande räntenivå

I Europa sjönk räntenivån nära nollstrecket, vilket enligt Bergring resulterade i en nästan för bra ränteavkastning. ”Vi har väldigt låga avkastningsförväntningar för räntornas del i fortsättningen. Också i USA sjönk ränteförväntningarna till en väldigt låg nivå i slutet av året.”

Veritas ränteplaceringar gav år 2014 en utmärkt avkastning, 5,5 procent. Bäst av räntetillgångarna avkastade de s.k. Investment Grade-lånen, företagslånen med låg risk; nästan 10 procent.

Aktieavkastningen steg till ca 9 procent

Aktiemarknadens positiva utveckling främjades av den risktagningsvilja som centralbankerna lyckats väcka. ”Centralbankernas kommunikation har stött likviditeten då tillväxtförväntningarna – och särskilt inflationsförväntningarna – under förra året sjönk globalt. Sjunkande tillväxtförväntningar utan centralbankernas stöd skulle ha lett till att aktieavkastningarna hade dykt under minusstrecket.”

Veritas aktieplaceringar avkastade nästan 9 procent år 2014 (16,7).

Positiva tecken från Europa

Det program som Europeiska centralbanken ECB i går lanserade skapar hopp om att situationen jämnas ut och att utvecklingen vänds mot det bättre också i Finland.

”Det ser ut som om bankerna lånegivning fortfarande växer och ECB:s senaste analys från förra veckan visar att till och med företagen vaknat för investeringar och ansöker finansiering. Det här är en enormt god nyhet och vi hoppas att trenden fortsätter. Det program som ECB i går gick ut med stöder uttryckligen den spirande kreditgivningen, och det är nödvändigt för att förstärka den svaga europeiska ekonomin.”

Veritas solvens förstärktes från året innan. Solvenskapitalet uppgick till 29,1 procent av ansvarsskulden (27,6), vilket är 2,2-faldigt (2,1) i förhållande till solvensgränsen.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 5501 600, 050 343 2299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 5501 186, 050 593 0138  

Avsändare

Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och välbefinnande i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia