Hyvä tuotto kaikista sijoituslajeista

 

  • Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat 3,8 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla
  •  Yhtiön vakavaraisuus vahvistui: vakavaraisuusaste oli 24,0 % eli 2,5-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna
  •  Maksutulo kasvoi 3,8 % verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna
  •  Erittäin hyvä tulos TyEL-vakuutussiirroissa tähän mennessä vuotta: Veritaksen vakuuttama palkkasumma kasvoi kokonaista 52 miljoonaa euroa

Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset toivat hyvän tuoton käytännöllisesti katsoen kaikkien sijoituslajien osalta vuoden 2010 ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan sijoitustuotto oli 3,8 %. Osakesijoitukset tuottivat 3,3 %, korkosijoitukset 4,2 % ja kiinteistöt 4,6 %.

”Ei voi muuta sanoa, kuin että ensimmäisen puolen vuoden tuotosta tuli erittäin hyvä. Tuottoa edesauttoivat aktiiviset allokointipäätöksemme omaisuuslajitasolla, esimerkiksi osakkeiden, kiinteistöjen ja korkosijoitusten välillä. Myös omaisuuslajien sisällä teimme hyviä päätöksiä. Korkosijoitusten tuottoa nosti suhteellisen suuri osuus korkosijoituksia kehittyville markkinoille, kun taas osakesijoituksissa yritysvalinnat vahvistivat osaketuottoa. Toisin sanoen kaikki palapelin palat osuivat kohdalleen, juuri kuten olimme etukäteen ajatelleetkin”, sanoo Veritas Eläkevakuutuksen sijoitusjohtaja Staffan Sevón

Sevónin mukaan maailmantalouden tilanne on kuitenkin edelleen hyvin epävarma: ”Aikaisempien elvytyspakettien likviditeettivaikutus on nyt hiipunut, eikä USA:n työttömyyskään näytä hellittävän toivotulla tavalla. Nämä yhdistettynä erittäin huolestuttavaan valtionvelan tasoon ja vahvistuneeseen euroon ovat vaarantaneet viennin kasvun Euroopassa. Ilman pohjoiseurooppalaisten viestiyritysten vetoapua kasvun pitämisestä hyvällä tasolla tulee vaikeaa. Talouskasvu on pysähtynyt, ja ilman inflatoivia lisätoimenpiteitä taloustilanteesta voi tulla hyvinkin vaikea. Syksystä tulee haastava.” 

Hyvä sijoitustulos vahvisti yhtiön vakavaraisuutta entisestään. Vakavaraisuusaste oli 24,0 % kesäkuun 2010 lopussa eli noin 2,5-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden. Ilman vakavaraisuussääntöihin tehtyjä lievennyksiä vakavaraisuusaste olisi ollut noin 19,1 % eli 2,0-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden. 

Kasvu jatkuu 

Veritas Eläkevakuutuksen maksutulo nousi 187,5 miljoonaan euroon, kun se vastaavana ajanjaksona viime vuonna oli 180,7 miljoonaa euroa. Kesäkuun 2010 lopussa yhtiöllä oli 7 589 TyEL-vakuutusta ja 11 954 YEL-vakuutusta. Samaan aikaan yhtiö maksoi eläkettä yhteensä 25 658 eläkkeensaajalle. 

”Maksutulomme kasvoi 3,8 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon aikana, mikä on hyvä tulos, kun ottaa huomioon maamme haastavan työllisyystilanteen. Lisäksi saavutimme aivan erinomaisen tuloksen vuoden ensimmäisissä TyEL-siirroissa yhdessä kumppaniemme kanssa. Saimme 52 miljoonaa euroa kasvua TyEL-palkkasummaamme, mikä vastaa 11 miljoonan lisäystä maksutuloon. Asiakashankinnan kannalta meillä on siis kaikki edellytykset kasvuun myös vuositasolla”, toteaa Veritas Eläkevakuutuksen tj. Jan-Erik Stenman yhtiön osavuosituloksesta. 

Veritas Eläkevakuutuksen kokonaistulos oli 51,3 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminta on jatkunut tehokkaana: yhtiön hoitokustannusprosentti oli 85,0 vuoden 2010 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. 

Tulevaisuudennäkymiä 

Veritas Eläkevakuutuksen painopistealueina lähivuosina ovat jatkuva kasvu sekä alan paras asiakaspalvelu. ”Suomen kansantaloudella on edessään vielä monia haasteita ja vuodesta 2010 tulee luultavasti kokonaisuudessaan varsin haastava. Mutta mitä me yhtiön sisällä nyt voimme tehdä, on keskittyä pitämään avainlukumme kunnossa ja jatkaa panostusta asiakaspalveluumme. Olemme jo kevään aikana uudistaneet organisaatiotamme niin, että pystymme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin niin nyt kuin tulevaisuudessakin”, tiivistää toimitusjohtaja Stenman. 

 

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

 

Liitteet
Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1–6/2010 (pdf) 

 Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja, Staffan Sevón, puh. 010 550 1899, 040 772 7834
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 550 1786, 050 593 0138 

 Lähettäjä
Tiedottaja Elina Saarinen, puh. 010 550 1932, 045 134 0603

Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuutusten ammattilainen. Meillä on kokemusta lakisääteisten eläkevakuutusten hoidosta jo vuodesta 1962, jolloin laki työeläkkeestä tuli voimaan. Veritas Eläkevakuutus tarjoaa henkilökohtaista, ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkkeisiin ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisätietoa Veritas Eläkevakuutuksesta osoitteessa www.veritas.fi.

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Liitteet & linkit