Kesätyöläisten vakuuttamiseen muutoksia viime kesän jälkeen

Tänä kesänä alle 18-vuotiaasta työntekijästä ei enää tarvitse maksaa TEL-, LEL- tai TaEL-maksua. Työeläkevakuuttamisen piirissä ovat nyt 18–67-vuotiaat, joille karttuu eläkettä kaikesta työskentelystä.

Vakuuttamisvelvollisuuden ja samalla eläkkeen karttumisen alaikäraja on 1.1.2005 alkaen 18 vuotta ja yläikäraja 68 vuotta. Vakuuttaminen alkaa 18 ikävuoden täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 68 ikävuoden täyttämiskuukauden loppuun. Alle 18-vuotiaita työntekijöitä ei näin ollen enää tarvitse työeläkevakuuttaa eikä heidän palkastaan peritä työeläkemaksuja. Myös 1.1.2005 työsuhteessa olleiden 14–17-vuotiaiden työntekijöiden vakuuttamisvelvollisuus päättyi 31.12.2004. Alle 18-vuotiaiden mahdolliset työkyvyttömyys- tai perhe-eläketapaukset hoidetaan kansaneläkejärjestelmässä. Työnantajan selvitettävä kesätyöntekijän eläkelaki Työeläkevakuutuksen hoitaminen kuuluu työnantajan velvollisuuksiin. Saman työnantajan työntekijöitä voi kuulua eri lakien piiriin. Sovellettava työeläkelaki selviää tarvittaessa yhteistyössä Veritaksen asiantuntijoiden kanssa. Jos työsuhde kestää vähintään kuukauden ja kuukausipalkka yltää vähintään 235,76 euroon, työntekijä vakuutetaan työntekijäin eläkelain eli TEL:n mukaan. Maatalous- ja puutarha-alan töissä sekä rakennuksilla, satamissa tai metsätöissä työskentelevät taas kuuluvat lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijäin eli LEL:n piiriin palkasta tai työsuhteen kestosta riippumatta. Taiteilijoiden lisäksi kaikki edellä mainittuihin ryhmiin kuulumattomat työt sekä kotitalouksien teettämät työt vakuutetaan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkelain eli TaEL:n mukaan. Tulevaisuudessa kaikki työntekijät voi vakuuttaa samassa yhtiössä Työntekijöitä koskevat eläkelait (TEL, TaEL ja LEL) yhdistetään 1.1.2007 ja voimaan astuu uusi työntekijän eläkelaki TyEL. Työnantaja voi tämän jälkeen vakuuttaa kaikki työntekijänsä yhdessä työeläkeyhtiössä. Työnantajat jaetaan uuden lain aikana työsuhteiden määrän ja maksettavien palkkojen perusteella sopimustyönantajiin ja tilapäistyönantajiin, joiden vakuuttamiskäytännöt poikkeavat toisistaan. Nykyiset TEL-työnantajat siirtyvät automaattisesti sopimustyönantajiksi. Samalla kun lait yhdistetään, vakuuttamisvelvollisuudelle säädetään euromääräinen alaraja (noin 40 euroa kuukaudessa). Lisätietoja Veritas-ryhmä, aluejohtaja Kari Paloniemi, p. 010 550 1342, 0500 822 043 www.veritas.fi Lähettäjä: Viestintäpäällikkö Gunilla Sjöberg, Veritas-ryhmä, puh. 010 550 1722, 050 5870 450 Veritas on itsenäinen ja kotimainen vakuutusryhmä, johon kuuluvat Veritas Eläkevakuutus, Veritas Henkivakuutus, Veritas Vahinkovakuutus sekä Rahastotori. Veritaksella on pitkä kokemus vakuutustoiminnasta. Veritas perustettiin Turussa vuonna 1905 ja se viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlaansa. Veritaksella on kolmisenkymmentä konttoria ympäri maata.

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Liitteet & linkit