Kjell Sundström fortsätter som Veritas styrelseordförande

Skattmästare Kjell Sundström är Veritas Pensionsförsäkrings styrelseordförande också i år, beslutade styrelsen på sitt möte den 22 januari. Som viceordförande fortsätter chefsekonom Ralf Sund (FTFC).

Styrelsen omvalde också medlemmarna till sina samtliga utskott. Sammansättningen av utskotten är:

Utnämnings- och arvodesutskottet
Ordförande: skattmästare Kjell Sundström
Medlem: chefsekonom Ralf Sund (FTFC)
Medlem: expert Johan Åström (Finlands Näringsliv EK)

Revisionsutskottet
Ordförande: skattmästare Kjell Sundström
Medlem: chefsekonom Ralf Sund (FTFC)
Medlem: expert Johan Åström (Finlands Näringsliv EK)

Placerings- och riskutskottet
Ordförande: skattmästare Kjell Sundström
Medlem: verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh (Finlands Näringsliv EK)
Medlem: chefsekonom Olli Koski (FFC)

Styrelsens sammansättning kan hittas i sin helhet på adressen www.veritas.fi.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 5501 600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 585 8228

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och välbefinnande i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa