Lasse Svens ny ordförande för Veritas Pensionsförsäkrings styrelse

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse har i dag utnämnt skattmästare Lasse Svens till ny ordförande. Som vice ordförande fortsätter chefsekonom Ralf Sund (FTFC).

Styrelsen har också utsett ledamöterna till placerings- och riskutskottet, utnämnings- och arvodesutskottet samt revisionsutskottet.

Lasse Svens utsågs till ordförande för placerings- och riskutskottet. Övriga medlemmar är verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh (Finlands Näringsliv EK) och chefsekonom Olli Koski (FFC).

Till utnämnings- och arvodesutskottet samt revisionsutskottet valdes Lasse Svens, Ralf Sund och sakkunnig Antti Tanskanen (Finlands Näringsliv EK). Svens är ordförande för båda utskotten.

Styrelsens sammansättning kan hittas i sin helhet på adressen www.veritas.fi.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 5501 600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 585 8228

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och välbefinnande i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa