Maksutulo nousee, osakesijoitukset alensivat sijoitustulosta

-          Veritas Eläkevakuutuksen maksutulo kehittyi voimakkaasti; kasvu oli 10,6 prosenttia viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna

-          Sijoitukset tuottivat kaiken kaikkiaan 0,0 prosenttia ensimmäisen puolen vuoden aikana

-          Yhtiön vakavaraisuus oli hyvä: vakavaraisuusaste oli 25,1 prosenttia, eli 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

”Veritas Eläkevakuutuksen maksutulo on kasvanut ensimmäisen puolen vuoden aikana voimakkaasti ottaen huomioon vallitsevan markkinatilanteen”, kertoo toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman. ”Kasvu johtuu osittain hyvästä myyntituloksestamme ja osittain siitä että asiakasyrityksemme voivat hyvin ja ovat keskimäärin nostaneet palkkasummiaan vuodesta 2010. YEL-vakuutusten saralla olemme tehneet kovasti töitä parantaaksemme yrittäjien perusturvaa ja voimmekin nyt nähdä heikon mutta selkeän kehityssuunnan kohti yhä korkeampia YEL-työtuloja. YEL-tulokseen vaikuttaa myös YEL-lainmuutos, joka tuli voimaan vuodenvaihteessa. Nyt yhä useampi yrittäjä on YEL:n piirissä.”

Veritaksen maksutulo nousi viime vuoteen verrattuna 10,6 prosentilla 207,4 miljoonaan euroon. Hyvä tulos osoittaa että Veritas Eläkevakuutuksen ja sen kumppaneiden yhteistyö on tehostunut entisestään.

Osakkeiden ja osuuksien kehitys antoi maltillisen sijoitustuoton

Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat 0,0 prosenttia ensimmäisen puolen vuoden aikana. ”Vuoden 2011 ensimmäinen puolikas oli maailmanmarkkinoilla melko rauhallinen”, toteaa Veritaksen sijoitusjohtaja Staffan Sevón. ”Nokian voimakas kurssiromahdus ja kevään epäselvä poliittinen tilanne aiheuttivat Suomen markkinoilla levottomuutta. Tämän seurauksena suomalaiset osakemarkkinat tuottivat -7,8 prosenttia, kun taas eurooppalaiset osakkeet tuottivat kokonaisuudessaan 0,7 prosenttia.”

Veritas Eläkevakuutuksen osakesijoitukset tuottivat yhteensä -2,2 prosenttia vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Kaikista sijoitusmuodoista parhaimman tuoton antoivat noteeraamattomat osakkeet 6,6 prosenttia. Muista sijoitusmuodoista kiinteistöt tuottivat parhaiten, 3,9 prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat 1,2 prosenttia.

Yhtiön vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla, vakavaraisuusaste oli kesäkuun 2011 lopussa 25,1 prosenttia, eli noin 2,4-kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan. Ilman vakavaraisuussääntöihin tehtyjä lievennyksiä vakavaraisuusaste olisi ollut noin 20,1 prosenttia, eli 1,9-kertainen vakavaraisuusrajaan suhteutettuna.

Veritas Eläkevakuutuksen kokonaistulos oli -36,4 miljoonaa euroa. Hoitokustannusprosentti, joka heijastaa yhtiön tehokkuutta, oli 83,5 vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana.

Synkät tulevaisuudennäkymät

Poliittiset epävarmuudet kasvoivat raportointikauden loppua kohti. ”Erityisesti Yhdysvaltojen valtionvelkakaton nostaminen ja usean Euroopan maan voimakas velkaantuminen alkoivat keinuttaa markkinoita. Olosuhteet huomioon ottaen Veritaksen sijoitukset selviytyivät puolivuotiskaudesta hyvin. Suhteellisen korkeasta kotimaan osakesijoitusten osuudesta huolimatta tulos ei ollut negatiivinen”, Sevón analysoi.

Tällä hetkellä maailmantaloudessa vallitsee erityisen suuri epävarmuus. ”Uuden laman mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Euroopan ja Yhdysvaltojen rakenteelliset haasteet ovat niin suuria, että uhkana on Japanin kaltainen pitkä talouskasvun taantuma”, Sevón arvioi. ”Sekä osakemarkkinat että yrityslainamarkkinat ovat kuitenkin tällä hetkellä houkuttelevia institutionaaliselle sijoitusorganisaatiolle, jolla on pitkä sijoitusperspektiivi.”

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS

Markkinointiviestintä

Liitteet

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1–6/2011 (pdf)

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299

Sijoitusjohtaja, Staffan Sevón, puh. 010 550 1899, 040 772 7834

Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 550 1786, 050 593 0138

Lähettäjä

Markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi, puh. 010 550 1663, 045 636 6046

Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuutusten ammattilainen. Meillä on kokemusta lakisääteisten eläkevakuutusten hoidosta jo vuodesta 1962, jolloin laki työeläkkeestä tuli voimaan. Veritas Eläkevakuutus tarjoaa henkilökohtaista, ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkkeisiin ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisätietoa Veritas Eläkevakuutuksesta osoitteessa www.veritas.fi.

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Liitteet & linkit