Osakesijoitukset nostivat Veritaksen tulosta – sijoituksille 4,7 prosentin tuotto

  • Veritaksen sijoitukset tuottivat 4,7 prosenttia. Viime vuoden vastaavalla seurantajaksolla sijoitusten tuotto oli 8,0 prosenttia.
  • Parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 11,7 prosenttia (10,1 prosenttia). Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 13,1 prosenttia (11,3).
  • Keskimääräinen vuosittainen nimellistuotto on vuodesta 1997 lähtien ollut 6,0 prosenttia.
  • Vakavaraisuuspääoma oli 517,0 miljoonaa euroa eli 26,9 prosenttia vastuuvelasta.

Veritaksen sijoitukset tuottivat ajanjaksolla 1.1.–30.9.2013 yhteensä 4,7 prosenttia. ”Kaikista omaisuuslajeista parhaiten tuottivat osakkeet, 11,7 prosenttia”, Veritas Eläkevakuutuksen sijoitusjohtaja Niina Bergring kertoo. ”Listatut osakkeet tuottivat parhaiten, 13,1 prosenttia. Näistä erityisesti suomalaiset osakkeet nousivat erittäin hyvin, peräti 23,3 prosenttia.”

Bergring arvioi osakemarkkinoiden hyvän vireen jatkuvan myös loppuvuonna. ”Kasvusyklin suunta on oikea ja likviditeettitilanne tukee riskinottoa. Elvytystoimille on luvassa jatkoa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Se tuo luottamusta markkinoihin.”

Korkosijoitusten tuotto oli 0,1 prosenttia. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 4,7 prosenttia.

Veritaksen keskimääräinen nimellinen vuosituotto vuodesta 1997 lähtien oli syyskuun lopulla 6,0 prosenttia. Eläketurvakeskus käyttää työeläkevaroille 3,5 prosentin reaalituotto-olettamaa arvioidessaan työeläkemaksun tulevaa kehitystä ja työeläkejärjestelmän rahoitusta pitkän aikavälin ennusteissaan. Vuodesta 1997 lähtien Veritaksen vuotuinen inflaatiokorjattu tuotto oli keskimäärin 4,1 prosenttia.

Veritaksen vakavaraisuuspääoma oli syyskuun lopussa 517 miljoonaa euroa eli 26,9 prosenttia vastuuvelasta. Vakavaraisuuspääoman määrä oli suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,2-kertainen eli turvaavalla tasolla.

Tuloskatsauksen 1–9/2013 tietoja ei ole tilintarkastettu.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet
Tuloskatsaus 1–9/2013

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoitusjohtaja Niina Bergring, puh. 010 5501 882, 040 8221 514
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138

Lähettäjä

Markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi, puh. 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuutusten ammattilainen. Meillä on kokemusta lakisääteisten eläkevakuutusten hoidosta jo vuodesta 1962, jolloin työeläkkeitä koskeva laki tuli voimaan. Veritas Eläkevakuutus tarjoaa henkilökohtaista, ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkkeisiin ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisätietoa Veritas Eläkevakuutuksesta osoitteessa www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit