Placeringsdirektör Bergring: ”Vi är mycket nöjda med första halvåret – placeringarna avkastade 5,8 procent”

  • Veritas placeringar avkastade väl under årets första hälft, 5,8 procent
  • Bäst avkastade de noterade aktierna, 13,3 procent
  • Fastigheterna avkastade 5,0 procent
  • Ränteportföljen avkastade 1,1 procent
  • ArPL-lönesumman steg med 1,3 procent till 1 618,6 miljoner euro
  • FöPL-arbetsinkomsten steg med 0,9 procent till 257,5 miljoner euro
  • Bolagets solvens var mycket stark, solvenskapitalet steg till 676,0 miljoner euro, vilket är 31,8 procent av ansvarsskulden.

Veritas placeringsdirektör Niina Bergring är nöjd med bolagets placeringsresultat under årets första sex månader. ”Som arbetspensionsförsäkrare måste vi tänka långsiktigt och ha fokus på stabil avkastning. Särskilt viktigt är det i dessa tider då marknaden präglas av osäkerhet.”

Inför hösten känner Bergring viss oro. ”Vi har förutsett problemen i Kina och Grekland och sänkt vår risknivå längs våren. Men särskilt Kina väcker huvudbry, det har visat sig vara en besvikelse jämfört med förväntningarna i början av året. Den kinesiska ekonomin är inte på en sund grund och riskerna är stora, även om staten fortfarande har vissa möjligheter att styra ekonomin. Därför har vi dragit oss ur Kina nästan helt.”

På grund av relativt svaga globala tillväxtförväntningar har ränteportföljens duration hållits stabil trots den rekordlåga räntenivån. ”Det syns i att den utmärkta ränteavkastningen från första kvartalet nu utjämnats. Turbulensen de senaste veckorna har visat att diversifiering är A och O när man förvaltar placeringsportföljen för ett pensionsbolag.”

Som följd av den långsiktiga placeringsfilosofin har Veritas nominella årliga avkastning varit 6,2 procent sedan är 1997 (realavkastning 4,4 procent). Solvensen förstärktes då solvenskapitalet steg till 676,0 miljoner euro, vilket är 31,8 av ansvarsskulden. Solvensställningen, dvs. solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen, var 2,4.

Stocken utvecklades positivt

Trots det strama ekonomiska klimatet utvecklades Veritas försäkringsstock positivt, både ArPL-lönesumman och FöPL-arbetsinkomsten steg. Antalet försäkringar sjönk något. ”Vår tillväxt återspeglar det ekonomiska läget och antalet försäkringar sjönk för båda försäkringsslagens del något. Men glädjande är att både lönesumman och arbetsinkomsten steg, trots den ekonomiska svackan”, säger verkställande direktör Jan-Erik Stenman.

Enligt Stenman blir det allt viktigare att trygga sysselsättningen. ”Jag hoppas på att vi i Finland kan komma överens om ett samhällsfördrag som vänder den rådande utvecklingen. Vi måste få upp sysselsättningsnivån.”

Delårsrapportens uppgifter 1–6/2015 är inte reviderade.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor
Resultatöversikt 1–6/2015
Nyckeltalstabeller för placeringsverksamheten 1-6/2015

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.