Starkt första kvartal gav Veritas placeringar en god avkastning om 1,8 procent

  • Aktierna avkastade 2,6 procent, de noterade aktierna 2,6 procent
  • Ränteplaceringarna avkastade 1,8 procent
  • Solvensen förstärktes till 28,6 procent av ansvarsskulden. Solvensställningen var 2,3.

”Det första kvartalet var starkt, vi är nöjda med avkastningen”, säger Veritas placeringsdirektör Niina Bergring om det första kvartalets resultat. ”Avkastningsförväntningarna för resten av året förblir dock moderata.”

Ränteavkastningen påverkades positivt av företagslånens goda utveckling och den nedgående räntenivån. ”Räntorna sjönk under detta kvartal egentligen mer än någon vågade förvänta sig. Särskilt bra avkastade investment-grade-företagslånen, 2,8 procent. Totalt gav vår ränteportfölj en avkastning om 1,8 procent.”

Av alla tillgångsslag avkastade aktierna bäst, 2,6 procent. ”Aktiemarknaderna ser nu smått oroliga ut och värderingsnivåerna är relativt höga. Vi har sänkt risknivån i vår portfölj något. Särskilt noga följer vi med utvecklingen i Kina.”

”Året fick en bra start tack vare Europeiska Centralbankens positiva kommunikation. Nu väntar vi på ifall centralbanken klarar av att stöda den europeiska ekonomin såsom den lovat.”

Det goda placeringsresultatet förstärkte Veritas solvens som steg till 28,6 procent av ansvarsskulden. Solvensställningen (solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen) var 2,3.

Resultatöversiktens uppgifter 1–3/2014 är inte reviderade. Vi har publicerat vår årsberättelse 2013 på adressen www.veritas.fi/vuosikertomus2013/sv

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor
Resultatöversikt 1–3/2014

Tilläggsuppgifter
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.