Stefan Mutanen fortsätter som styrelseordförande för Veritas

Verkställande direktör Stefan Mutanen är Veritas Pensionsförsäkrings styrelseordförande också år 2017. Chefsekonom Ralf Sund fortsätter som vice ordförande (FTFC).

Styrelsen har utsett ledamöterna till placerings- och riskutskottet, utnämnings- och arvodesutskottet samt revisionsutskottet.

Skattmästare Lasse Svens leder ordet i placerings- och riskutskottet. Övriga medlemmar är Stefan Mutanen, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh (Finlands Näringsliv EK) och jurist Minna Tanska (FFC).

Utnämnings- och arvodesutskottets samt revisionsutskottets sammansättning är den samma som år 2016. Utskottens medlemmar är Stefan Mutanen, Ralf Sund, Lasse Svens och sakkunnig Antti Tanskanen (Finlands Näringsliv EK). Mutanen är ordförande för båda utskotten.

Styrelsens sammansättning kan hittas i sin helhet på adressen www.veritas.fi.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation


Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 5501 600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 585 8228

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och välbefinnande i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa