Tuloskatsaus 2008: Finanssikriisistä huolimatta hyvä tulos

– Veritas Eläkevakuutus vahvisti asemiaan markkinoilla, TyEL-vakuutettujen määrä kasvoi 14,2 %
– Maksutulo kasvoi 9,7 % 335,4 miljoonaan euroon
– Vakavaraisuus on edelleen vahva vaikka sijoitustoiminnan tuotto oli pakkasella -15,5 % – vakavaraisuusaste oli 16,7 %, eli 2,6-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna
– Kustannustehokkuus koheni

Vuosi 2008 osoittautui finanssikriisistä huolimatta monilta osin hyväksi vuodeksi Veritas Eläkevakuutukselle. ”Pääasiallinen tavoitteemme vuodelle 2008 oli kasvu, ja niiltä osin saavutimme tavoitteemme. Olemme myös onnistuneet toiminnan tehostamisessa ilman, että olisimme joutuneet antamaan periksi palvelun laadussa. Olemme jopa voineet tehdä lisäsatsauksia asiakaspalveluun”, toteaa Veritas Eläkevakuutuksen tj Jan-Erik Stenman yhtiön vuoden 2008 tuloksen ja toiminnan kehittämisestä.

Finanssikriisi vaikutti sijoitustoiminnan tuottoihin

Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat -15,5 % vuonna 2008 (7,3 % vuonna 2007). Pakkasella oleva tulos johtuu pääasiassa noteerattujen osakkeiden rajusta hinnanlaskusta. Kiinteistösijoitukset, joiden osuus sijoitussalkusta on varsin suuri, tuottivat sen sijaan hyvin myös vuonna 2008.

Työeläkeyhtiöt ovat pitkän tähtäimen sijoittajia ja eräs niiden päätehtävistä on sijoittaa eläkevarat turvaavasti. ”Veritas Eläkevakuutus on pidemmällä aikavälillä onnistunut tässä tehtävässä hyvin, kymmenen vuoden keskituottomme on 4,8 %, toisin sanoen parempi kuin muiden työeläkeyhtiöiden”, Stenman sanoo. "Pitkäaikaisena sijoittajana pitää muistaa, että välillä tulee myös takapakkia”.

Veritas Eläkevakuutuksen vakavaraisuus laski finanssikriisin seurauksena. Vakavaraisuusaste oli 16,7 % vuoden lopulla (32,6), mikä on noin 2,6-kertainen vakavarisuusrajaan nähden. Toimintapääoma oli 240,0 miljoonaa euroa verrattuna 476,5 miljoonaan euroon vuonna 2007. Yhtiö maksaa asiakashyvityksiä myös vuodelta 2008. Asiakashyvityksiin siirrettiin 3,0 miljoonaa euroa (6,0), eli 0,22 % vakuutettujen palkkasummasta.

Hoitokustannusprosentti oli 84,6 % (86,8 %), mikä kertoo toiminnan tehostuneen vuoden takaisesta. Veritas Eläkevakuutus palkkasi vuoden aikana uusia työntekijöitä ja työllisti keskimäärin 129 henkilöä vuonna 2008 (125).

Painopiste kasvusta hyvinvointiin

Vuoden lopulla Veritas Eläkevakuutuksella oli n. 66 300 vakuutettua (60 200). Maksutulo kasvoi 9,7 % 335,4 miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna.

”Kasvustrategiamme tuottaa nyt hedelmää, teimme yhdessä strategisten kumppaniemme kanssa erinomaisen siirtotuloksen vuonna 2008. Tänä vuonna kuljemme kuitenkin kohti taloudellisesti ankarampia aikoja, ja asiakasuskollisuudesta tulee yhä tärkeämpää. Haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa satsata heidän työntekijöidensä työhyvinvoinnin kehittämiseen ja sitä kautta lunastaa asiakaslupauksemme alan parhaasta palvelusta", Stenman kertoo. ”Jos elämme asiakaslupauksemme mukaan, pysymme kasvun tiellä myös lähitulevaisuudessa”.

Veritas Eläkevakuutuksen virallinen tilinpäätös ja sähköinen vuosikertomus julkaistaan viikolla 18 osoitteessa veritas.fi.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä
Liitteet
Tuloskatsaus 2008 (pdf) (Tuloskatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu)

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 550 1786, 050 593 0138
www.veritas.fi

Lähettäjä
Markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi, puh. 010 550 1663, 045 636 6046


Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Liitteet & linkit