Vakuutusryhmä Veritaksen osavuosikatsaus tavoitteiden mukainen

Lehdistötiedote 1.9.2004 Kehitystyö tuottaa tulosta Vakuutusryhmä Veritaksen osavuosikatsaus tavoitteiden mukainen Veritas-ryhmän tuloskehitys oli positiivinen vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla. Myös vakuutusten ja rahastojen uusmyynti sujui hyvin. "Toiminnan kehityksen painopisteenä oleva henkilökohtainen asiakaspalvelu tuottaa tulosta ja osoittaa, että olemme panostaneet oikeaan konseptiin", toteaa Veritaksen johtajiston puheenjohtaja Jan- Erik Stenman. Veritas-ryhmän tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Veritas-ryhmän yhteenlaskettu maksutulo kasvoi vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 2,7 prosenttia ja oli 185,1 miljoonaa euroa (180,2) verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2003. Suluissa mainitut luvut ovat ajanjaksolta 1.1.-30.6.2003. Ryhmän sijoitukset nousivat 1,9 (1,7) miljardiin euroon ja sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 97,1 (67,2) miljoonaa euroa. Tuottoprosentti oli 5,2 % (4,0). Ryhmän yhteenlaskettu kokonaistulos oli 62,8 (41,9) miljoonaa euroa. Veritas Eläkevakuutuksen kokonaistulos kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 33,0 miljoonasta eurosta 55,6 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin olivat 74,6 (45,5) miljoonaa euroa ja sitoutuneen pääoman tuottoprosentti oli 6,4 % (4,3 %). Osakkeiden ja osuuksien nettotuotot vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta sisältävät 34 miljoonan euron kertaluontoisen erän, joka johtuu yhtiön omistamien Veritas Henkivakuutuksen osakkeiden käyvän arvon korotuksesta. Ilman tätä erää koko salkun tuotto olisi ollut 3,5 %. Korotus vaikuttaa myös koko ryhmän yhteenlaskettuihin lukuihin. "Veritas Eläkevakuutuksella on paras tuottoprosentti verrattuna muihin eläkeyhtiöihin, laskettiin kertaluontoinen erä mukaan tai ei", toteaa Veritas Eläkevakuutuksen tj Jan-Erik Stenman. Yhtiön maksutulo laski 3,6 % verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2003 ja oli 121,7 miljoonaa euroa (126,2). "Meillä on ollut negatiivinen maksutulon kehitys, joka on johtunut Veritaksen myyntiverkoston muutoksista. Nyt uusmyynti vetää, mutta se ei vielä näy tuloksessa. Odotamme positiivista vakuutusmaksukehitystä vuoden viimeiselle neljännekselle", kertoo tj Jan-Erik Stenman. Yhtiön vakavaraisuusaste parani entisestään etenkin edellä mainitun kertaluonteisen erän johdosta ja oli 20,8 %, joka on 2,0-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Veritas Vahinkovakuutuksen maksutuotto jatkoi kasvuaan vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla. Maksutuotto kasvoi 16,4 % ja oli 25,0 miljoonaa euroa (21,5). "Meillä on huomattavasti parempi kasvu kuin muilla vahinkovakuutusyhtiöillä ja uskomme positiivisen maksukehityksen jatkuvan", kertoo Veritas Vahinkovakuutuksen tj Torbjörn Jakas. "Olemme olleet erittäin vahvoilla lakisääteisten vakuutusten siirroissa yhtiöstä toiseen", Jakas jatkaa. Yhtiön vahinkosuhde oli 87,9 % (87,8 %) ja liikekulusuhde laski 21,8 %:iin (23,2 %). Vahinkosuhteesta ja liikekulusuhteesta muodostuu 109,7 % (111,0 %) yhdistetty kulusuhde. "Yhdistetty kulusuhde on edelleen korkealla tasolla, mutta pyrimme laskemaan sitä", sanoo Torbjörn Jakas. Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin olivat 3,6 miljoonaa euroa (2,0) ja tuottoprosentti 3,2 %. Veritas Vahinkovakuutuksen liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa. Veritas Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 18,1 % ja oli 38,3 (32,5) miljoonaa euroa, kun yleisesti alan maksutulo kasvoi 0,6 %. Yhtiön markkinaosuus onkin kasvanut 2,8 %:iin (2,6 %, vuonna 2003). "Tulevat muutokset yksilöllisen eläkevakuutuksen verotuksessa vaikuttivat negatiivisesti alkuvuoden myyntiin. Nyt myynti on jälleen käynnissä", toteaa Veritas Henkivakuutuksen tj Matti Ruohonen. Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin olivat 17,9 miljoonaa euroa ja tuottoprosentti 3,1 %. Yhtiön vakavaraisuusaste suhteessa vastuuvelkaan oli 14,9 % (10,8 %). Toimintapääoma oli 68,8 miljoonaa euroa ja 2,8-kertainen toimintapääoman vähimmäismäärään verrattua. Veritas on itsenäinen ja kotimainen vakuutusryhmä, johon kuuluvat Veritas Eläkevakuutus, Veritas Henkivakuutus, Veritas Vahinkovakuutus, Veritas Rahastoyhtiö, Rahastotori Oy, Hiisi Varainhoito sekä Hiisi Pankkiiriliike. Veritaksella on kolmisenkymmentä konttoria kautta maan. Veritaksen osavuosikatsaus on luettavissa Veritaksen Internet-sivuilla, www.veritas.fi. Lisätietoja: Veritas-ryhmä, Veritas Eläkevakuutus, johtoryhmän puheenjohtaja, tj Jan- Erik Stenman, puh. 010 5501 600, 050 343 2299 Veritas Vahinkovakuutus, tj Torbjörn Jakas, puh. 010 5502 735, 0400 508 102 Veritas Henkivakuutus, tj Matti Ruohonen, puh. 010 5501 914, 0500 328 466 Lähettäjä: Viestintäpäällikkö Gunilla Sjöberg, puh. 010 5501 722 gunilla.sjoberg@veritas.fi Jakelu: keskeiset viestimet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/01/20040901BIT00040/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Liitteet & linkit