Veritas delårsrapport 1.1–30.6.2014: Starkt första halvår gav 4,6 procents avkastning på placeringarna

  • Bäst avkastade aktieportföljen, 6,7 procent
  • Ränteplaceringarna gav en mycket stark avkastning om 4,2 procent
  • De direkta fastighetsplaceringarna utvecklades stadigt och avkastade 3,1 procent
  • Solvenkapitalet steg till 604,4 miljoner euro.

Årets två första kvartal har för placeringarnas del förlöpt enligt förväntningar. ”Vi är nöjda med utvecklingen under årets första hälft”, säger Veritas placeringsdirektör Niina Bergring. ”Den sansade placeringsstrategi vi valt har visat sig vara rätt.”

”Räntenivån har sjunkit till och med mer än förväntat, vilket har lett till en särskilt god avkastning om 4,2 procent för våra ränteplaceringar.” De sjunkande räntorna tär på avkastningspotentialen för ränteplaceringar i framtiden och är ett problem för samtliga långsiktiga placerare. ”Avkastningsförväntningarna för de flesta tillgångar har fortsatt att sjunka, och att nå realavkastningsmålen kommer att vara tufft för alla. Detta leder till ett så kallat ”hunt for yield”-fenomen, vilket driver värdet på risktillgångar upp trots omvärldens oroligheter.”

Positivt är att ekonomin i USA ser ut att ha normaliserats efter en lång återhämtningsperiod. Detta beror dock mest på lyckade stimulansåtgärder av centralbanken FED. ”Utvecklingen i USA och Europa går nu i olika riktning, i USA har man återfunnit förtroendet för ekonomin. I Europa har inte centralbanken lyckats med motsvarande. Tilltron på centralbankernas kapacitet att hantera globala deflatoriska risker är fortfarande nyckeln till problemet, brister förtroendet har vi troligen mer marknadsoro och volatilitet framför oss.”

Trots ett gott första halvår är utsikterna för hösten försiktiga. ”Det finns en överhängande fara att de geopolitiska risker som Östeuropa drabbats av eskalerar. Det kan påverka marknadsutsikterna särskilt i Europa. Vi följer upp situationen och behåller en måttfull aktievikt också i fortsättningen.”

Bergring oroar sig också för den kinesiska ekonomins utveckling. ”I Kina har man passerat den skulddrivna tillväxtfasen och nyheterna om kreditförlustrisker är fortfarande oroväckande, även om aktiemarknaden utvecklats kraftigt under sommaren.”

Veritas solvens förstärktes från årsskiftet och solvenskapitalet översteg 600 miljoner euro. Solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden var 30,2 procent, vilket är 2,4 gånger solvensgränsen.

Veritas nominella årliga medelavkastningen sedan år 1997 är 6,1 procent. Realavkastningen för motsvarande period är 4,2 procent.

Delårsrapportens uppgifter 1–6/2014 är inte reviderade.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor
Delårsrapport 1–6/2014

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 5501 786, 050 5930 138

Avsändare
Kommunikatör Elina Saarinen, tfn 010 5501 932, 045 134 0603

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.