Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1–9/2008: Finanssikriisi vaikutti sijoitustuottoihin

• Sijoitusten tuotto oli -10 % ajanjaksolla tammi–syyskuu 2008
• Vakavaraisuus oli 30.9.2008 yhä riittävällä tasolla
• Maksutulo kehittyy myönteiseen suuntaan

Kansainvälinen finanssikriisi on vaikuttanut Veritas Eläkevakuutuksen sijoitussalkkuun ja sen tuottoon negatiivisesti. Sijoitussalkun arvo oli syyskuun lopulla 1,75 miljardia euroa ja sijoitusten tuotto -10 %.

”Finanssikriisi on vaikuttanut meihin kuten muihinkin alan toimijoihin”, toteaa Veritas Eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman vuoden 2008 kolmannen kvartaalin tuloksesta. "Emme ole merkittävästi vähentäneet osakeallokaatiotamme, mikä on vaikuttanut tulokseemme. Sijoitamme pitkällä tähtäimellä. Lähtökohtamme oli kuitenkin hyvä, ja viiden vuoden keskituotto on ollut 6,5 % ".

Veritas Eläkevakuutuksen maksutulo kehittyi myönteiseen suuntaan. ”Syyskuussa päättyneellä siirtokierroksella teimme erinomaisen tuloksen, nettotuloksemme oli 23 uutta TyEL-vakuutusta, mikä tekee 7,8 miljoonaa euroa maksutulossa", Stenman kertoo. "Vaikka taloudellinen kehitys Suomessa nyt hidastuukin, näen että Veritas Eläkevakuutuksella on vakaa ja hyvä perusta jatkuvalle kannattavalle kasvulle”, Stenman jatkaa.

Veritas Eläkevakuutuksen vakavaraisuus on edelleen riittävällä tasolla. Vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 14,9 %, mikä on 1,4-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Jos hallituksen esityksen mukaiset helpotukset eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskeviin säännöksiin huomioidaan, nousee vakavaraisuusaste 9 prosenttiyksiköllä, mikä on yli 3-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna.


Tuloskatsauksen 1–9/2008 tietoja ei ole tilintarkastettu.


VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liite
Sijoitukset riskin mukaan ryhmiteltynä 30.9.2008

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 550 1786, 050 593 0138

Lähettäjä
Markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi, puh. 010 550 1663, 045 636 6046

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa