Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2007: Hyvä vuosi taloudellisesti ja toiminnallisesti

– Veritas Eläkevakuutus saavutti työeläkevakuutusalan parhaan sijoitustuloksen  sijoitusten tuotto oli 7,3 %
– Vakavaraisuus vahvistui entisestään
– Vakuutusmaksutulo kasvoi 7,2 % ja oli 305,7 miljoonaa euroa
– Kustannustehokkuus oli samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin
– Yhteistyö strategisesti tärkeiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehostui

Vuosi 2007 oli kokonaisuudessaan hyvä Veritas Eläkevakuutukselle. ”Saavutimme tavoitteemme eli sijoitustuloksemme oli parempi kuin työeläkevakuutusalalla keskimäärin, vakavaraisuutemme vahvistui entisestään, olimme kustannustehokkaita ja asiakaspalvelumme laatu oli korkealla tasolla”, toteaa Veritas Eläkevakuutuksen tj Jan-Erik Stenman yhtiön vuoden 2007 tuloksen ja toiminnan kehityksestä.

Erinomainen tulos hyödyttää asiakkaita

Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset ylsivät alan parhaaseen tuottoon jo toisena peräkkäisenä vuonna. Sitoutuneen pääoman tuotto oli 7,3 % (10,8 % vuonna 2006) huolimatta sijoitusmarkkinoiden epävakaasta tilanteesta viimeisen vuosipuoliskon aikana. Kiinteistösalkun uudelleenjärjestelyn seurauksena yhtiö realisoi suuria kiinteistöomaisuuden arvonnousuja viime vuonna, joka osaltaan selittää kiinteistösalkun hyvän, 12,8 %, tuoton.

Yksi työeläkeyhtiöiden tärkeimpiä tehtäviä on sijoittaa eläkevarat turvallisesti. ”Veritas Eläkevakuutus on onnistunut hyvin tässä tehtävässä, meillä on 10 vuoden aikavälillä ollut työeläkeyhtiöiden paras keskimääräinen sijoitustuotto”, toteaa Stenman. Asiakkaamme hyötyvät hyvästä tuloksesta vakuutusmaksun alennuksina, ts. asiakashyvityksin. Viime vuonna Veritas Eläkevakuutus siirsi 6,0 miljoonaa euroa (6,1) asiakashyvityksiin. Siirto asiakashyvityksiin oli 0,5 % vakuutettujen palkkasummasta.

Veritas Eläkevakuutuksen vakavaraisuus vahvistui entisestään vuonna 2007. Vakavaraisuusaste oli 32,6 % (32,3), joka on vakavaraisuusrajaan verrattuna n. 2,2-kertainen. Toimintapääoma oli 476,5 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden 432,2 miljoonaan euroon.

Hoitokustannusprosentti oli 86,8 % (85,3 %). Tämä osoittaa, että tehokkuus oli samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Veritas Eläkevakuutuksella oli keskimäärin 125 työntekijää (124) vuonna 2007.

Korkea asiakasuskollisuus

Vuoden lopussa Veritas Eläkevakuutuksella oli n. 60 200 vakuutettua (55 200). Vakuutusmaksutulo kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,2 % ja oli 305,7 miljoonaa euroa.

”Monet yritysasiakkaat keskittivät viime vuonna lakisääteiset eläkevakuutuksensa Veritas Eläkevakuutukseen ja asiakasuskollisuus on korkealla tasolla”, toteaa Stenman. ”Asiakkaat ovat tyytyväisiä henkilökohtaiseen ja joustavaan asiakaspalveluun. Sitä pidetään asiantuntevana ja luotettavana, tekijät joilla on aivan erityinen painoarvo työeläkevakuuttajaa valittaessa.”

Tulevaisuuden haasteet

Viime vuosi oli muutosten aikaa. ”Toisaalta kilpailu kiristyi työeläkemarkkinoilla, kun uusi työeläkelaki (TyEL) astui voimaan, ja toisaalta yhteistyöverkosto muuttui kun myimme tytäryhtiö Veritas Henkivakuutuksen Aktia Säästöpankille tammikuussa 2007. Viime vuonna loimme perustan uusille yhteistyömalleille strategisesti tärkeiden yhteistyökumppaneidemme kanssa ja tänä vuonna odotamme, kiristyneestä kilpailusta huolimatta yhteistyön kantavan hedelmää ja saavan kasvua aikaan”, toteaa Stenman uuden yhteistyöverkoston tavoitteista.

Sen lisäksi että Veritas Eläkevakuutus jatkaa jakeluverkoston rakentamista, yhtiö tulee panostamaan kustannustehokkuuteen, aktiiviseen asiakashankintaan ja jatkuvaan asiakaspalvelun kehittämiseen. ”Veritas Eläkevakuutuksen pitää olla tunnettu työeläkealan parhaana asiakaspalvelun tarjoajana, asiantuntevana ja yhteistyökykyisenä toimijana”, pohtii Stenman.

”Kuluvana vuonna sijoitusmarkkinoiden epävakaa tilanne tulee jatkumaan. Siitä huolimatta olen sitä mieltä, että meillä on vakaa ja hyvä perusta jatkuvalle toiminnan kehitykselle ja kannattavalle kasvulle”, toteaa Stenman lopuksi.


Veritas Eläkevakuutuksen virallinen tilinpäätös ja sähköinen vuosikertomus julkaistaan viikolla 17 osoitteessa veritas.fi.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
ViestintäLisätietoja
Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Varatoimitusjohtaja, Thor Sourander, puh. 010 550 1628, 0500 794 493
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 550 1786, 050 593 0138

Lähettäjä
Viestintäpäällikkö Gunilla Sjöberg, puh. 010 5501 722

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Liitteet & linkit