Veritas Eläkevakuutus - erinomainen sijoitustulos

Veritas Eläkevakuutuksen avainluvut 2006:

Veritas Eläkevakuutus – erinomainen sijoitustulos

- Veritas Eläkevakuutus teki yhden työeläkealan parhaista sijoitustuloksista
- Vakavaraisuus vahvistui merkittävästi
- Vakuutusmaksutulo kasvoi 7,0 %
- Kustannustehokkuus kehittyi positiiviseen suuntaan
- Yritys- ja yrittäjäasiakkaat tyytyväisiä ammattitaitoiseen ja henkilökohtaiseen asiakaspalveluun

Veritas Eläkevakuutuksen viime vuosi oli tuloksellisesti hyvä. Sekä tulos että toiminta kehittyivät oikeaan suuntaan. ”Saavutimme tavoitteemme alan keskiarvoa paremmasta sijoitustuloksesta, vahvistimme vakavaraisuuttamme merkittävästi sekä paransimme kustannustehokkuuttamme”, kertoo toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman.

Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat erittäin hyvin. Tuotto sitoutuneelle pääomalle oli 10,8 % (10,7) käyvin arvoin, mikä tarkoittaa, että Veritas Eläkevakuutus teki yhden työeläkevakuutusalan parhaimmista sijoitustuloksista. Kaikki sijoituslajit tuottivat paremmin kuin markkinat keskimäärin. Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 27 %. Sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden lopussa 1,7 miljardia euroa (1,5). Suluissa mainitut luvut koskevat vuotta 2005.

Vakuutusmaksutulo kasvoi 7,0 % ja oli 285,1 miljoonaa euroa. Kokonaistulos käyvin arvoin nousi 92,5 miljoonaan euroon (89,5). Veritas Eläkevakuutus maksoi vuonna 2006 työ- tai yrittäjäeläkettä noin 22 000 suomalaiselle. Maksetut eläkkeet nousivat 227,4 miljoonaan euroon (218,8) vuonna 2006.

Vakavaraisuus vahvistui merkittävästi vuonna 2006. Vakavaraisuusaste oli vuoden lopussa 32,3 % (28,6), mikä on vakaavaraisuusrajaan verrattuna 2,4-kertainen. Toimintapääoma oli 432,2 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden 347,6 miljoonaan euroon.

Positiivinen tuloskehitys hyödyttää myös asiakkaita asiakashyvitysten muodossa. Veritas Eläkevakuutus siirsi 6,1 miljoonaa euroa (3,9) asiakashyvityksiin, mikä tarkoittaa 0,55 % vakuutettujen palkkasummasta.

Hoitokustannusprosentti oli vuoden lopussa 85,3 % (92,9). Tämä osoittaa, että yhtiön tehokkuus on parantunut merkittävästi. Yhtiöllä oli keskimäärin 124 työntekijää viime vuoden aikana. Yhtiön vuonna 2006 teettämä tutkimus osoittaa, että Veritaksen yritys- ja yrittäjäasiakkaat ovat tyytyväisiä ammattitaitoiseen ja henkilökohtaiseen palveluun. ”Tämä osoittaa, että meillä on hyvä perusta kehittää edelleen toimintaamme”, toteaa Stenman.

Valoisat tulevaisuudennäkymät

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman toteaa, että kuluvan vuoden painopisteinä ovat toiminnan edelleenkehittäminen kustannustehokkuus huomioiden ja hyvän laadun säilyttäminen asiakaspalvelussa. ”Tulemme kehittämään omaa myyntiorganisaatiotamme. Tulemme myös tiivistämään yhteistyötämme kumppaneidemme kanssa osin tehostaaksemme toimintaamme ja osin parantaaksemme edelleen asiakaspalveluamme ja lisätäksemme myyntiämme.”

Veritas Eläkevakuutuksen myytyä tytäryhtiönsä Veritas Henkivakuutuksen vuoden 2007 alussa Aktia Säästöpankille, tulee Aktian ja Veritaksen välinen yhteistyö tiivistymään. ”Uusi yhteistyömalli antaa Veritas Eläkevakuutukselle kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia aiempaa suuremmassa mittakaavassa”, toteaa Stenman yhtiön tulevaisuudennäkymistä.

Eräs yhtiön tärkeimmistä tehtävistä on sijoittaa eläkevarat turvallisesti myös tulevaisuudessa.
”Haasteellisesta sijoitusilmapiiristä huolimatta olemme tehneet hyvää työtä eläkkeensaajien varojen sijoittamisessa. Olemme myös valmistautuneet hyvin tuleviin muutoksiin, jotka koskevat työeläkeyhtiöiden mahdollisuuksia sijoittaa aiempaa enemmän osakkeisiin sijoitustuottojen lisäämiseksi ja siten vakuutusmaksujen korotuspaineiden vähentämiseksi. Katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen sijoitusmarkkinoiden haasteellisuudesta ja vakuutusmarkkinoiden kovenevasta kilpailusta huolimatta”, Stenman toteaa lopuksi.


Veritas Eläkevakuutuksen virallinen tilinpäätös ja sähköinen vuosikertomus julkaistaan viikolla 16 osoitteessa veritas.fi.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS


Liitteet
Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2006 (pdf) (tietoja ei ole tilintarkastettu)

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa