Veritas Eläkevakuutus kasvaa voimakkaasti – vakavaraisuus hyvällä tasolla haastavasta sijoitusilmapiiristä huolimatta

• Veritas Eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo kasvaa – lisäyksen arvioidaan olevan vuositasolla 10 %
• Vakavaraisuus on edelleen hyvä, 23,7 %, haastavasta sijoitusilmapiiristä huolimatta
• Sijoitusten tuotto oli - 4,0 %
• Vahva vakavaraisuus ja viime vuosien hyvät sijoitustulokset hyödyttävät asiakkaita kilpailukykyisten maksualennusten, eli nk. asiakashyvitysten muodossa

”Veritas Eläkevakuutuksessa ensimmäinen vuosipuolisko osoittaa voimakasta vakuutusmaksutulon kasvua. Olemme onnistuneet hyvin TyEL-vakuutusten siirroissa ja nyt uusi jakeluverkostokonseptimme on alkanut tuottaa tulosta. Sijoitusten tuotto oli negatiivinen, mutta kiitos viime vuosien hyvien sijoitustulosten, on vakavaraisuutemme edelleen vahva”, Veritas Eläkevakuutuksen tj Jan-Erik Stenman toteaa yhtiön osavuosituloksesta. ”Yhtiö on kehittynyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Painopistealueemme on asiakashankinnassa ja asiakaspalvelun jatkuvassa kehittämisessä asiakaslupauksemme mukaisesti: tarjoamme alan parasta palvelua; yksilöllisesti ja ammattitaitoisesti”.

Veritas Eläkevakuutuksen maksutulo nousi 166,6 miljoonaan euroon, kun se vastaavana ajanjaksona viime vuonna oli 145,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 vakuutusmaksutulon arvioidaan nousevan lähemmäs 10 %. Kesäkuun lopussa yhtiöllä oli 7 940 TyEL-vakuutusta ja 13 670 YEL-vakuutusta. Samana ajankohtana Veritas Eläkevakuutus maksoi eläkettä 23 650 henkilölle.

Liikekulusuhde oli 84,4 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Haastava sijoitusilmapiiri

Sitoutuneen pääoman tuotto oli -4,0 ajalla 1.1–30.6.2008 verrattuna edellisen vuoden saman ajankohdan 8,5 %:iin. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Veritas Eläkevakuutuksen sijoitusten tuotot ovat tuottaneet parhaiten alalla, keskimäärin 7,5 % vuodessa.

Suurin syy negatiiviseen tulokseen oli noteerattujen osakkeiden voimakas lasku (-13,7 %). ”Suhteellisen suuri sijoitusosuutemme lyhyisiin korkoinstrumentteihin hillitsi osakemarkkinoiden negatiivista vaikutusta”, Stenman kuvaa tilannetta. Sijoitusilmasto tulee olemaan haastava myös loppuvuonna.

Sijoitustoiminnan tuloksesta huolimatta yhtiön vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopulla 23,7 %, mikä on 2,0-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. ”Vahvan vakavaraisuuden ansiosta voimme edelleenkin seurata pitkäntähtäimen sijoitusstrategiaamme markkinoiden vaihteluista huolimatta. Vahva vakavaraisuus hyödyttää myös asiakkaita kilpailukykyisten maksualennusten, nk. asiakashyvitysten muodossa, Stenman sanoo.

Tulevaisuudennäkymiä

Veritas Eläkevakuutuksen painopistealueina lähivuosien aikana ovat kasvu ja asiakaspalvelun jatkuva kehittäminen. ”Panostamme voimakkaasti yhteistyöhön kumppaneidemme kanssa ja kehitämme edelleen omaa myyntiverkostoamme”, Stenman toteaa.


VERITAS ELÄKEVAKUUTUS


Liitteet

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1–6/2008 (pdf)


Lisätietoja
Tj. Jan-Erik Stenman, puh. 010 5501 600
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 786
Varatj. Thor Sourander (sijoitukset), puh. 010 5501 628
www.veritas.fi


Lähettäjä
Markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi, puh. 010 5501 663, 045 6366 046, katja.hautoniemi@veritas.fi

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa