Veritas får rena papper i Finansinspektionens utredning över pensionsbolagens arbetshälsoverksamhet

Enligt Finansinspektionens utredning följer Veritas arbetshälsoverksamhet lagar och anvisningar samt god försäkringssed.

Arbetshälsoverksamheten på Veritas följer den övervakande myndighetens föreskrifter, berättar bolagsjurist Kaisa Forsström, ansvarig för Veritas arbetshälsoverksamhet.

”Vår arbetshälsoverksamhet finansieras endast från de medel som i premien avsetts för hanteringen av risken för arbetsoförmåga, och de åtgärder som genomförts har riktats såväl till nya som gamla kunder.”

Tilläggsanvisningar välkomnas

Finansinspektionen har utrett finansieringen av arbetspensionsbolagens arbetshälsoverksamhet under våren 2015. Den bakomliggande orsaken för utredningen är behovet att utveckla regleringen inom branschen och öka transparensen runt verksamheten.

Forsström anser att utredningen utgör en god grund för fortsatt utveckling.

”Vi är glada över den feedback vi fått. Vi har nu en god grund för vårt utvecklingsarbete.”

Enligt direktiven ska arbetshälsoverksamheten syfta till att minska risken för arbetsoförmåga.

”Vi ska i fortsättningen vidareutveckla uppföljningen av effekten av arbetshälsoåtgärder i våra kundföretag samt bygga upp effektiva mätare. Vi kommer också att koncentrera oss på att kartlägga risken för arbetsoförmåga inom branscher där risken för arbetsoförmåga är särskilt hög. Då kan vi rikta våra tjänster för välbefinnande i arbetet till de företag som mest behöver det.”

”På det här sättet hålls också kostnaderna för arbetsoförmåga bäst i styr, vilket ju är syftet med hela arbetshälsoverksamheten.”

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 550 1785, 050 585 8228
Arbetshälsochef Minna Lundström, tfn 010 550 1709, 045 139 3634

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia