Veritas kulkee yleistä trendiä vastaan – maksutulo kasvaa suhdanteesta huolimatta

– Veritas Eläkevakuutuksen maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna, kun samanaikaisesti koko maan palkkasumman arvioidaan pienenevän – Sijoitukset tuottivat 9,4 % ajanjaksolla tammi–syyskuu 2009, erityisen hyvin tuottivat noteeratut osakkeet 46,6 % – Yhtiön vakavaraisuusaste on 21,2 % eli 3,4-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna

Veritas Eläkevakuutuksen maksutulon kehitys jatkui positiivisena vuoden 2009 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Maksutulo nousi 271,0 miljoonaan euroon, kun se vastaavana ajanjaksona viime vuonna oli 249,2 miljoonaa euroa. ”Saavutimme jälleen hienon tuloksen syyskuussa päättyneessä siirtoliikenteessä, ja maksutulomme kasvoi 12,7 miljoonalla. Myös vakavaraisuutemme on erittäin hyvällä tasolla”, toteaa Veritas Eläkevakuutuksen tj Jan-Erik Stenman yhtiön vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tuloksesta. Vuotta on tähän asti leimannut myös se, että YEL-työtulosumma on pysynyt samalla tasolla suhdannevaihteluista huolimatta. ”Tämä tarkoittaa, että yrittäjät ovat taloudellisesta tilanteesta huolimatta – tai ehkäpä juuri sen vuoksi – korottaneet työtuloaan, joka on paitsi yrittäjän eläkkeen, myös esimerkiksi hänen sairauspäivärahansa ja työttömyysturvansa perusteena. Tämä tuo parannusta yrittäjien sosiaaliturvaan ja on siis trendi, joka toivottavasti myös jatkuu”, Stenman kertoo. Sijoituksissa selkeät elpymisen merkit Veritas Eläkevakuutuksen sijoitusten tuotto oli 9,4 % kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Saman ajanjakson vastaava luku viime vuonna oli -10,0 %. Erityisen hyvin tuottivat noteeratut osakkeet, 46,6 %, ja myös kiinteistösijoitusten tuotto oli hieno, 4,6 %. Sijoitussalkun arvo oli syyskuun lopussa 1,84 miljardia euroa eli likimäärin samalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä. ”Defensiivisestä osakeallokoinnista huolimatta Veritas on – onnistuneiden yritysvalintojen ansiosta – onnistunut kilpailukykyisen sijoitustuoton saavuttamisessa myös vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Mutta talouden suhteen ilmassa on vielä paljon kysymysmerkkejä. Pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on erityisen huolestuttava, ja peräänkuulutankin yhteiskunnalta voimakkaampia toimenpiteitä näiden tukemiseen. Kun puhutaan työllistymisestä, niin nämä yrityksethän siinä ovat avainasemassa”, Veritas Eläkevakuutuksen sijoitusjohtaja Staffan Sevón analysoi. Veritas Eläkevakuutuksen toiminta on jatkunut tehokkaana, yhtiön hoitokustannusprosentti oli syyskuun 2009 lopussa 86,7 %. Yhtiön kokonaistulos oli 76,0 miljoonaa euroa. Tuloskatsauksen 1–9/2009 tietoja ei ole tilintarkastettu. VERITAS ELÄKEVAKUUTUS Markkinointiviestintä Liitteet Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1–9/2009 (pdf) Lisätietoja Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299 Sijoitusjohtaja, Staffan Sevón, puh. 010 550 1899, 040 772 7834 Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 550 1786, 050 593 0138 Lähettäjä Tiedottaja Elina Saarinen, puh. 010 550 1932, 045 134 0603

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Liitteet & linkit