Veritas placeringar avkastade bra, 6,6 procent år 2016

Veritas placeringar avkastade enligt preliminära uppgifter 6,6 procent och solvensen förstärktes.

”Trots ett utmanande år med stora händelser och marknadsrörelser åstadkom vi ett starkt placeringsresultat. Enligt vårt mandat fokuserade placeringsteamet på att uppnå en bra avkastning med en betryggande riskprofil. Vi genererade resultatet med aktiva framåtblickande beslut”, säger placeringsdirektör Niina Bergring.

Under 2016 utvecklades alla tillgångsslag positivt. Den finska fastighetsmarknaden var mycket aktiv transaktionsmässigt och värderingarna steg markant. Glädjande var också att våra finska noterade aktier avkastade hela 16,3 procent.

Solvensgraden förstärktes med en dryg procentenhet från förra årsskiftet och var 29,3 (28,1) procent. Solvensställningen var 2,6.

Vi publicerar preliminära uppgifter om vårt bokslut vecka 7.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 6366 046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på veritas.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Multimedia

Multimedia