Veritas tukee Zestiä - Tukemalla nuorisoa luodaan turvallista yhteiskuntaa

Veritas tukee yläasteikäisille suunnattua Zest-ohjelmaa. – Pyrimme tukemaan nuoria elämän tärkeissä valinnoissa ja haluamme auttaa nuoria välttämään syrjäytymistä yhteiskunnasta, Veritas Eläkevakuutuksen tj. Jan-Erik Stenman toteaa. – Pitkäjänteisellä nuorisotyöllä yrityksetkin voivat osallistua turvallisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Veritaksessa panostus nuoriin nähdään panostuksena tulevaisuuteen. – Mielestämme ennaltaehkäisevään nuorisotoimintaan sitoutuminen kuvastaa hyvin sitä jatkuvuutta, jota toiminnallamme haemme. Tämän päivän maailmassa nuoret tarvitsevat kaiken tarjolla olevan tuen voidakseen luoda itselleen terveen arvopohjan elämälleen. Zestin kaltaiset ohjelmat auttavat nuoria kehittämään elämäntaitojaan ja kannustavat itsensä kehittämiseen, Stenman tähdentää. – Tukemalla pitkäjänteistä nuorisotyötä teemme työtä turvallisemman yhteiskunnan puolesta, Jan-Erik Stenman toteaa.


Zestin sanomalle tilausta

Suomalaista kulttuuria leimaa vahva yksin pärjäämisen eetos, tutkimuksen mukaan nuoret kuitenkin kaipaavat kuulumista erilaisiin yhteisöihin. Zest-ohjelma pyrkii myös osaltaan edistämään yhteisöllisyyttä. Oppiessaan ymmärtämään omia kykyjään nuoret oppivat myös näkemään muiden ihmisten erilaisuuden ja arvostamaan erilaisuutta rikkautena, Zest-ohjelman asiantuntija, kasvatustieteen professori Kari Uusikylä pohtii.

Zest-ohjelma on kehitetty Suomen lasten ja nuorten säätiössä Nokian tuella ja kasvatustieteen professori Kari Uusikylän ja valmentaja Ari Tammivaaran johdolla. Sen tavoitteena on auttaa nuoria ymmärtämään oman henkilökohtaisen panoksensa ja ponnistelunsa tärkeys niin yksilönä kuin osana suurempaa kokonaisuutta; luokkaa, kaveri- ja harrastepiiriä, perhettä ja yhteiskuntaa. Zest pyrkiikin edistämään niin yksilöllisiä kuin yhteisöllisiä sosiaalisia taitoja kouluelämässä.

Zestin viestiä vie kouluihin Zest-tiimi, joukko omalla urallaan ja elämäntaidoissaan menestyneitä suomalaisia. Veikka Gustafsson, Heli Kruger, Samppa Lajunen, Mikko Leppilampi, Peter Nyman, Tiia Piili, Lenni-Kalle Taipale ja Eva Wahlström viestittävät kukin omalla esimerkillään, kuinka jokainen voi paljolti itse vaikuttaa siihen, että elämästä tulee mahdollisimman mielekäs ja onnistunut. Asiantuntijoiden kanssa suunnitellut vierailut ovat kouluille maksuttomia.

Viikolla 36 Zest-tiimiläiset ovat kiertäneet turkulaisia yläkouluja.

VERITAS


Lisätietoja
Tj. Jan-Erik Stenman, puh. 010 5501 600


Lähettäjä
Markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi, puh. 010 5501 663, 045 6366 046, katja.hautoniemi@veritas.fi

Yrityksestä

Veritas Eläkevakuutus on lakisääteisten eläkevakuutusten kokenut ammattilainen. Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua työeläkeasioissa. Perustehtävämme on turvata asiakasyritystemme työntekijöiden ja yrittäjien eläkkeet lakisääteisen eläketurvan kautta.

Tilaa

Liitteet & linkit