Henkilöasiakkaiden tuloverot kasvoivat 1,1 miljardia vuonna 2014

Ensimmäiset tiedot vuoden 2014 tuloverotuksesta ovat saatavilla. Verohallinto keräsi yhteiskunnan käyttöön tuloveroja yhteensä 34,3 miljardia euroa. Tuloverojen yhteismäärä kasvoi 0,9 miljardia euroa (+2,6 %) edellisvuoteen verrattuna. Tuloverot kattavat Verohallinnon keräämistä veroista lähes kaksi kolmasosaa.

Henkilöasiakkaiden ansiotuloverot kasvoivat verovuonna 2014 yhteensä 0,8 miljardia euroa (+3,1 %). Verotuksen kiristymisestä johtuen kasvu oli ansiotulojen määrän kasvua ripeämpää.

Pääomatuloverojen määrä nousi 271 miljoonaa (+12,3 %) verovuoteen 2013 verrattuna.

Valtion saamat henkilöasiakkaiden tuloverot nousivat 319 miljoonaa (+3,8 %) verrattuna edellisvuoteen. Yle-veroa määrättiin henkilöasiakkaille yhteensä 500 miljoonaa (+2,7 %) ja yhteisöille 21 miljoonaa (+7,7 %) euroa.

Kunnallisverojen yhteismäärä nousi 0,6 miljardia (+3,7 %), kirkollisverojen 10 miljoonaa (+1,1 %) sekä Kelalle tilitettävien sairasvakuutusmaksujen määrä 127 miljoonaa (+6,9 %).

Yhteisöverotulot laskivat edellisvuoteen verrattuna

Verovuodesta 2014 alkaen yhteisöverokantaa alennettiin 24,5 prosentista 20,0 prosenttiin, mikä näkyi myös yhteisöverojen määrän pienenemisenä. Yhteisöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2014 tuloveroja 4,4 miljardia euroa. Laskua vuoteen 2013 verrattuna oli 249 miljoonaa euroa (-5,4 %).

Veronsaajista kuntien ja seurakuntien osuudet yhteisöverosta kasvoivat, mutta valtion osuus laski. Kunnilla kasvua oli 192 miljoonaa (+13,9 %) ja seurakunnilla 14 miljoonaa euroa (+13,0 %). Valtion osuus putosi jako-osuusmuutoksen seurauksena 455 miljoonaa euroa (-14,4 %).

Tarkemmat analyysit ja kuntakohtaiset tilastot vero.fi:ssä

Lisätietoja medialle:
Ylitarkastaja Matti Luokkanen, 020 612 4110
Ylitarkastaja Riitta Ijäs, 020 612 4134.

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2014 tilitimme yli 54 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Tilaa

Liitteet & linkit