Jo lähes puolet hankkii verokortin verkosta

Vuoden 2014 verokortit tulevat joulu-tammikuussa postitse kaikille. Uusi verokortti on voimassa helmikuun alusta alkaen. Jos kotiin tulevassa verokortissa on muutettavaa, kannattaa muutokset tehdä verkossa.

Verohallinto lähettää ensi vuoden verokortin kaikille yli 15-vuotiaille tammikuun puoleenväliin mennessä. Tuoreet kortit tulevat voimaan 1.2.2014. Tammikuussa toimitaan vielä vuoden 2013 verokortin mukaan. Vuoden 2013 tulot eivät vaikuta tammikuun ennakonpidätysprosenttiin.

Automaattisesti 4,6 miljoonalle asiakkaalle kotiin tuleva verokortti käy usein sellaisenaan, eikä siihen tarvitse tehdä muutoksia. Veroprosentin perusteena olevat tulot ja vähennykset kannattaa kuitenkin tarkistaa.

Tulostamalla verokortti on heti käytössä
Onko elämäntilanne tai tulot muuttuneet? Kotiin tullut verokortti ei silloin ehkä ole sopiva. Uuden verokortin saa helposti ja nopeasti osoitteesta vero.fi/verokortti. Muutosverokortin voi joko tulostaa itse tai tilata postitse kotiin tai suoraan työnantajalle. Tulostettu verokortti on heti käyttövalmis. Verokorttiin voi tehdä muutoksia läpi vuoden.

Miltei puolet muutetuista verokorteista tilataan tai tulostetaan verkossa. Ruuhka-aikana osuus on vielä suurempi ja verokortteja tilataan verkosta noin 13 000 päivässä. Verkkoverokorttien määrä on kasvanut tasaisesti käyttöönotosta saakka. Vuoden 2012 lopusta lähtien verokortin on voinut tulostaa itse, mikä on lisännyt Verokortti verkossa -palvelun suosiota roimasti.

Helpotusta uudistuksilla
Vuoden 2014 alusta alkaen työntekijän ei tarvitse toimittaa tai esittää työnantajalle verokorttia, jos työnantaja on pyytänyt ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti. Työnantaja kertoo, tarvitaanko paperinen verokortti. Muutosverokortti pitää toimittaa tai esittää työnantajalle aina.

Verokortissa oleva A-vaihtoehto on palkkakauden tulorajaan perustuva ennakonpidätys ja B-vaihtoehto on yhden tulorajan ennakonpidätys. Jatkossa työnantaja käyttää automaattisesti vaihtoehtoa A ja vain työntekijän pyynnöstä B-vaihtoehtoa. Verokorttia ei siis enää tarvitse toimittaa pelkän A- ja B-valinnan takia.

Verohallinto palvelee verkossa monipuolisesti
Vero.fi:stä löytyy kattava tietopaketti verokorteista ja niiden tilaamisesta. Verotiimi neuvoo ja vastaa kysymyksiin Suomi24-palvelukanavalla. Veroprosenttilaskurilla voi tarkistaa, onko oma veroprosentti oikea. Verokortin tilaamisen testaus onnistuu demolla osoitteessa vero.fi/verokortti.

Lisätietoja medialle antaa ylitarkastaja Kaj Hoffren, p. 020 612 5155.

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Pikafaktat

Vuoden 2014 verokortit tulevat joulu-tammikuussa postitse kaikille. Uusi verokortti on voimassa helmikuun alusta alkaen. Jos kotiin tulevassa verokortissa on muutettavaa, kannattaa muutokset tehdä verkossa.
Tweettaa