Med standardiserad finansiell rapportering kan företag lämna in uppgifter automatiskt

Företagens finansiella rapportering till myndigheter blir lättare när anmälningsskyldigheten gentemot både Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen kan uppfyllas med ett bokslut i XBRL-format.

I april 2016 lanseras en webbtjänst via vilken bokslut kan lämnas in elektroniskt i ett strukturerat format (XBRL). Den nya standarden baserar sig på uppsättningen av rapporteringskoder som beskriver vilka uppgifter olika myndigheter behöver. Utgående från bokslutet bildas de anmälningar som behövs till Skatteförvaltningen och PRS. Tjänsten tas i bruk stegvis. Tjänsten lanseras först med ett begränsat antal aktiebolag och funktionaliteter.

Sju programvaruhus med i den första fasen

I första fasen är avsikten att få erfarenhet för vidareutveckling och mera omfattande inlämnande av information i XBRL-format. Därför har man begränsat antalet kunder och uppgifter som lämnas in. Sju programvaruhus är med i det viktiga utvecklingsarbetet: Aditro Oy, Administer Oy, BeAn Solutions Oy, Digia Oyj, Fennoa Oy, Oy IBM Finland Ab och ProCountor Oy.

Tjänsten utvidgas stegvis

Man har planerat att starta produktionsbruket i andra fasen i november 2017. Då ökar man antalet aktiebolag som lämnar in uppgifter och bygger programgränssnittet. Den sista fasen i tjänsten är 2020 varefter alla företag som är med i tjänsten kan lämna in sina inkomstskattedeklarations- och bokslutsuppgifter till Skatteförvaltningen och PRS. I framtiden använder eventuellt andra myndigheter också tjänsten, vilket leder till ännu flexiblare myndighetsrapportering.

Finansiell rapportering elektroniskt i företag

Det är allt vanligare att den finansiella rapporteringen i företag sker elektroniskt. Det erbjuder en standard för inlämnande av bokslutsuppgifter vilket gör det lättare att jämföra och vidareförädla uppgifterna. Det medför också betydande fördelar i att bereda, analysera och utbyta företagsinformation. Med hjälp av standarden går det snabbare för företag att bereda rapporter som finansieraren kräver eller delårsbokslut för ändring i förskottsskatt. Med elektronisk finansiell rapportering vill man spara kostnader, effektivisera och höja kvaliteten och tillförlitligheten i rapporterad information.

För att övergå till elektronisk finansiell rapportering förutsätts att det i affärsprogrammet används Finlands SBR/XBR[1]-taxonomi som baserar sig på rapporteringskoder som programmet Real-Time Economy producerar. Definitioner har bearbetats i XBRL-konsortiet genom omfattande samarbete med den privata och offentliga sektorn. Taxonomin och rapporteringskoderna bildar tillsammans grunden för automatisering av den finansiella rapporteringen.

Delta i debatten

På webbsidorna av Utvecklingscentralen för Informationssamhälle (Tieke) kan du delta i debatten om ämnet. I oktober har SBR-forumet öppnats för debatter om elektroniska finansiella rapporter och teman som gäller standardisering. Där kan du ta ställning till och följa hur lanseringen av XBRL framskrider.

Ytterligare information:

  • XBRL Suomi

  • Raportointikoodisto (raportointikoodisto.fi)

  • Minna Rintala, Skatteförvaltningen, fornamn.efternamn@skatt.fi

    [1] SBR (Standard Business Reporting), XBRL (eXtensible Business Reporting Language)

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2014 redovisade vi skatteintäkter för mer än 54 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Tilaa

Liitteet & linkit