Myndigheterna har tillsammans utvecklat webbtjänsten Palkka.fi

Arbetspensionsförsäkrare, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Skatteförvaltningen har kommit överens om en samarbetsmodell som möjliggör ett smidigare förfarande för att sköta arbetsgivarförpliktelser vid lönebetalning. Arbetslöshetsförsäkringsfondens VD Heikki Pohja, Arbetspensionsförsäkrarnas VD Suvi-Anne Siimes och Skatteförvaltningens generaldirektör Mirjami Laitinen undertecknar samarbetsavtalet.

Hittills har försäkringsanstalterna tagit ut arbetslöshetsförsäkringspremierna hos arbetsgivarna och redovisat dem till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. I fortsättningen är det Arbetslöshetsförsäkringsfonden som ska handlägga ärendena som gäller arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2013 och senare.

Via Palkka.fi räknas ca 36 000 löner i månaden. Till löner flyter 57 miljoner euro i månaden via webbtjänsten.

Palkka.fi är en del av Programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet) som Finansministeriet koordinerar och vilket producerar e-tjänster åt medborgare och myndigheter; SADe-programmet:http://www.vm.fi/vm/sv/05_projekt/04_sade/index.jsp

Dessutom:
Kom och bekanta dig med Palkka.fi. Via webbtjänsten kan du också ansöka om hushållsavdrag:
https://www.palkka.fi/Tiedote/Kotitalousvahennyksen_haku_Palkka%20fi_2012_sv.html

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Arbetspensionsförsäkrare, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Skatteförvaltningen har kommit överens om en samarbetsmodell som möjliggör ett smidigare förfarande för att sköta arbetsgivarförpliktelser vid lönebetalning.
Tweettaa