Noin 80 prosenttia kotitalousvähennyksestä kohdistui remonttityöhön

Verohallinto on julkaissut Vero.fi:ssä tilastopaketin henkilöasiakkaiden vähennyksistä verovuonna 2011.

Tilastoista ilmenee muun muassa seuraavaa:

  • Kotitalousvähennyksen euromäärä kasvoi 16,6 prosenttia. Noin 80 prosenttia vähennyksestä kohdistui asunnon kunnossapitoon ja perusparannukseen, 17 prosenttia kotitaloustyöhön ja 3 prosenttia hoiva- ja hoitotyöhön.
  • Ilmoitetut asuntolainojen ym. korot laskivat vuoden 2009 ja 2010 välillä lähes 50 prosenttia, mutta ovat lähteneet jälleen kohoamaan. Henkilöasiakkaat ilmoittivat verovuodelta 2011 asuntolainan ym. korkoja 1,45 miljardia euroa (+22,8 %).
  • Asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja vähennettiin ansiotulosta yhteensä 1,53 miljardia euroa (+9,0 %). Maksimivähennyksen, eli 7 000 euroa, teki 25 502 henkilöä.
  • Vähennykset pakollisista eläkevakuutusmaksuista kasvoivat 12,4 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna, kun taas vähennykset vapaaehtoisista eläkevakuutusmaksuista vähenivät 7,1 prosenttia edellisvuodesta.

Tutustu tilastoihin Vero.fi:ssä:

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Ylitarkastaja Riitta Ijäs 040 - 727 6642

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Verohallinto on julkaissut Vero.fi:ssä tilastopaketin henkilöasiakkaiden vähennyksistä verovuonna 2011.
Tweettaa