Palveluista ja rakennusalalta eniten verovilppivihjeitä

Verohallinnon sähköisen vihjetietolomakkeen kautta tulevista vihjeistä yli puolet koskee palvelun myyntiä ja rakennusalaa. Vihjeet painottuvat suuriin kaupunkikeskuksiin.

Verohallinnon alkuvuonna avaama sähköinen vihjetietolomake verovilppiepäilyjä varten jatkaa suosiotaan suomalaisten käytössä.

"Vihjeissä kansalaiset kantavat huolta siitä, että kaikkien tulisi hoitaa tasapuolisesti verotukseen liittyvät velvoitteensa. Vihjetiedoissa on hyvin vähän kiusaamistarkoituksessa tehtyjä ilmoituksia", tarkastuspäällikkö Heimo Säkkinen Verohallinnosta kertoo.

Ajalla 1.1.- 31.8.2015 saaduista vihjeistä noin puolet koskee yhtiömuotoisia yrityksiä ja yhdistyksiä, 15–20 prosenttia liikkeen- ja ammatinharjoittajia. Noin kolmasosa vihjeistä koskee yksityishenkilöiden palkka-, vuokra- tai muita veronalaisia tuloja. Vihjeet jakautuvat eri toimialoille seuraavasti:

Palvelukauppa 39 %
Rakennusala 18 %
Tavarakauppa 12 %
Ravintola-ala 9 %
Muut toimialat 22 %

Pienistä kaupungeista ja maaseutukunnista vihjeitä on saatu muutamasta kappaleesta muutamaan kymmeneen. Pienten paikkakuntien osalta Verohallinto ei julkaise tarkkaa vihjetietojen määrää, koska yksittäinen henkilö tai yritys voi tietojen perusteella olla tunnistettavissa. Isoimpien kaupunkien osalta vihjemäärät korreloivat asukasluvun kanssa. Listassa näkyvät vihjeiden kappalemäärät:

Helsinki 1021 Tampere 294 Vantaa 275
Turku  261 Espoo 265 Oulu 236
Jyväskylä 157 Lahti 139 Kuopio 139
Pori 128 Rovaniemi 96 Joensuu 82
Vaasa 81 Hämeenlinna 77 Mikkeli 61
Kajaani 45

                               
Harmaa talous kiikarissa

Verohallinnon saamista yritystoimintaa koskevista vihjeistä useat liittyvät tilanteisiin, joissa asiakas ei saa kuittia tai joissa maksu on vaadittu käteisellä. Muita tyypillisiä vihjetietoja ovat epäilyt

  • että yrityksen kirjanpitoon viedään yksityiskuluja tai yrityksen autoja käytetään yksityisajoihin.
  • että myyntiä ei ilmoiteta verottajalle lainkaan.
  • että yrityksessä on pimeää työvoimaa.
  • että verovapaiden kustannusten korvauksia haetaan väärin perustein.
  • että yksityishenkilö harjoittaa pienimuotoista elinkeinotoimintaa.  Vihjeet koskevat kotikampaajia ja kauneudenhoitoon liittyviä muita palveluita sekä pieniä autokorjaamo

Yksittäinen vihje voi olla ratkaiseva

Vuoden alusta elokuun loppuun mennessä Verohallinto on saanut 7116 vihjettä verovilpistä. Yhdeksän kymmenestä on annettu sähköisen lomakkeen kautta. Noin 35 prosenttia vihjeistä johtaa tarkempaan selvittelyyn, mutta pelkästään vihjetiedon perusteella Verohallinto ei ryhdy toimenpiteisiin.

Saaduista vihjeistä noin 15 prosenttia käsitellään verotoimistoissa verovalvonnan yhteydessä. Käsittely saattaa johtaa yhteydenottoon asiakkaaseen. Lisäksi verotarkastusharkinnan kohteeksi päätyy noin 15 prosenttia niistä yrityksistä ja henkilöistä, joista on annettu verovilppivihje. Vihjeistä noin 5 prosenttia koskee tapauksia, joihin mahdollisesti tehdään kuitin tarjoamisvelvollisuutta koskeva tarkastus.

Kansalaisilta saatujen verovilppivihjeiden euromääräistä tuloksellisuutta ei tilastoida erikseen.

"Valvontayössä yksittäisessä tapauksessa vihje voi olla ratkaiseva tuloksen kannalta.Tuloksia ei kuitenkaan kytketä suoraan vihjetietoon, vaan ne ilmenevät verotarkastuksen tuloksina tai verotuspäätökseen tehtävinä muutoksina", Säkkinen kertoo.

Sähköinen vihjetietolomake on tehnyt mahdolliseksi vihjetietojen automaattisen kirjauksen ja arkistoinnin Verohallinnossa. Siten lomake antaa Verohallinnon työntekijöille enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen verotustyöhön.

Lisätietoa:
Heimo Säkkinen, tarkastuspäällikkö, Verohallinto
puh. 040 7253 097

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2014 tilitimme yli 54 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Tilaa

Liitteet & linkit