Pilotti tilitoimistojen työn helpottamiseksi käynnistyy

Verohallinnon pilotissa testataan tehokkaan ennakkotoiminnan mallia. Syksyyn 2016 asti kestävä pilotti antaa tilitoimistojen kiperille verokysymyksille väylän.

Tilitoimistojen syvennetty yhteistyö -pilotti on Verohallinnon hanke, jolla se yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa pilotoi uudenlaista verottajan ja auktorisoitujen tilitoimistojen välistä yhteistyömallia.

Pilotin tavoitteena on löytää toimintamalli, jonka avulla osakeyhtiöiden verotuksellisesti epäselvät kohdat saadaan ratkaistua sujuvammin. Sujuvuutta haetaan sitä kautta, että tilitoimistot pääsevät aikaisempaa varhemmassa vaiheessa tuomaan verottajan ratkaistavaksi asiakasyritystensä epäselviä ja tulkinnallisia asioita.

"On niin Verohallinnon kuin mukana olevien tilitoimistojen ja niiden asiakasyritysten etu, että yhteistyötä kehitetään. Kun saamme lisättyä neuvontaa ja ennakoivaa ohjausta, jälkikäteinen ja raskas verovalvonta vähenee", sanoo Verohallinnon pääjohtaja Pekka Ruuhonen.

Tehotiimi selvittää ja delegoi

Pilotin runko on Verohallinnon viiden yhteyshenkilön muodostama projektitiimi, jonka jäsenet yhdessä ovat kontaktipinta pilotissa mukana oleviin tilitoimistoihin. Yhteyshenkilöiden osaamisvahvuuksista muodostuu laaja verotusosaaminen.

Valtaosaan tilitoimistojen esiin tuomista ongelmakohdista pyritään löytämään ratkaisu tiimin kesken, ja vaikeimmat kysymykset siirretään sujuvasti eteenpäin kuhunkin asiaan parhaiten perehtyneelle Verohallinnon asiantuntijalle.

Mukana Tilitoimistojen syvennetty yhteistyö -pilotissa on noin 70 auktorisoitua tilitoimistoa ympäri Suomen sekä niiden asiakkaina olevia osakeyhtiötä noin 500 kappaletta. Pilotti käynnistyy huhtikuussa 2015 ja kestää syksyyn 2016.

Lisätietoa: Leena Herkama, linjapäällikkö, Verohallinto, puh. 020 612 7002

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2014 tilitimme yli 54 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Tilaa

Liitteet & linkit