Satakunnassa asuvien ulkomaalaisten kunnallisverokertymissä edelleen pientä nousua

Vuoden 2012 verotustietojen mukaan ulkomaalaisten kunnallisverokertymät Porissa, Raumalla ja Eurajoella olivat vuoden 2012 osalta yhteensä lähes 20,2 miljoonaa euroa, joten kasvua on ollut noin 2 prosenttia verrattuna vuoteen 2011.

Kuntien välillä kertymissä on edelleen tapahtunut pieniä muutoksia. Rauman verokertymä on kasvanut lähes 12,0 miljoonaan euroon, kun taas Eurajoella kertymä on pienentynyt noin 2,9 miljoonaan euroon (vuonna 2011 noin 4,0 miljoonaa euroa). Porin osalta kertymä on noin 5,3 miljoonaa euroa, mikä on lähellä vuoden 2011 tasoa. Kunnallisveron lisäksi ulkomaalaiset maksavat mm. valtion tuloveroa sekä mahdollisesti pääomatuloveroa. Osa työntekijöistä maksaa ansiotulostaan vain valtiolle tilitettävää lähdeveroa.

Verokertymissä näkyy edelleen Olkiluodon ydinvoimalatyömaan vaikutus, sillä vuoden 2012 aikana työmaalla työskenteli yli 5 800 ulkomaalaista työntekijää edustaen 63 eri kansalaisuutta. Verohallinnolla toimii edelleen Satakunnan verotoimistoon sijoitettu OL3-neuvonta ja -ohjaus – projekti, joka on suunnattu erityisesti ulkomaalaisille yrityksille ja työntekijöille. Vuonna 2013 neuvontaa on työllistänyt erityisesti OL3-työmaalla 1.3.2013 käyttöönotettu rakennusalan veronumero ja siihen liittyvät säädökset sekä käytännöt.

Seuraavana haasteena neuvonnalle ja ohjaukselle on 1.7.2014 voimaan tuleva velvollisuus ilmoittaa kuukausittain työmaakohtaisia tietoja rakennusurakoista ja työntekijöistä. Ensimmäiset ilmoitukset heinäkuun 2014 osalta tulee antaa sähköisesti Verohallinnolle 5.9.2014 mennessä.

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Tommi Lehtinen puh.020 613 0162, (etunimi.sukunimi@vero.fi)

Lisäksi:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Vuoden 2012 verotustietojen mukaan ulkomaalaisten kunnallisverokertymät Porissa, Raumalla ja Eurajoella olivat vuoden 2012 osalta yhteensä lähes 20,2 miljoonaa euroa, joten kasvua on ollut noin 2 prosenttia verrattuna vuoteen 2011.
Tweettaa