Standardoitu talousraportointi automatisoi yritysten ilmoittamista

Yritysten talousraportointi viranomaisille helpottuu, kun ilmoitusvelvoitteet voidaan hoitaa yhdellä XBRL-muotoisella tilinpäätöksellä sekä Patentti- ja rekisterihallitukseen että Verohallintoon.

Huhtikuussa 2016 otetaan käyttöön palvelu, jossa voi antaa tilinpäätöksen sähköisessä rakenteisessa muodossa (XBRL). Uusi standardi perustuu Raportointikoodiston tietomäärityksiin, jotka kuvaavat eri viranomaisten tietotarpeet. Tilinpäätöksestä muodostetaan Verohallinnolle ja PRH:lle tarvittavat ilmoitukset. Palvelu otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäinen käyttöönottovaihe alkaa rajatulla määrällä osakeyhtiöitä ja toiminnallisuuksia.

Ensimmäisessä vaiheessa on mukana seitsemän ohjelmistotaloa

Ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on kerätä kokemuksia jatkokehittämiseen ja XBRL-muotoisen ilmoittamisen laajentamiseen. Siksi asiakkaiden ja ilmoitettavien tietojen määrää on rajattu. Tärkeässä kehittämistyössä ovat mukana seitsemän ohjelmistotaloa: Aditro Oy, Administer Oy, BeAn Solutions Oy, Digia Oyj, Fennoa Oy, Oy IBM Finland Ab ja ProCountor Oy.

Palvelu laajenee vaiheittain

Toisen vaiheen tuotantokäyttö on suunniteltu aloitettavaksi marraskuussa 2017. Silloin mm. ilmoittavien osakeyhtiöiden määrää kasvatetaan ja toteutetaan ohjelmisto-rajapinta. Palvelun viimeinen vaihe on 2020, jonka jälkeen palvelussa kaikki yritykset voivat antaa tuloveroilmoitus- ja tilinpäätöstietonsa Verohallinnolle ja PRH:lle. Tulevaisuudessa palvelun käyttäjiksi tulee todennäköisesti myös muita viranomaisia, joka edelleen sujuvoittaa yritysten viranomaisraportointia.

Sähköisen talousraportoinnin käyttöönotto yrityksissä

Sähköinen talousraportointi on yleistymässä nopeasti. Se luo standardin tilinpäätöstietojen ilmoittamiseen, mikä helpottaa tietojen vertailtavuutta ja jatkohyödyntämistä. Se tarjoaa myös merkittäviä etuja yritystietojen valmisteluun, analysointiin ja viestintään. Standardin avulla yrityksen on nopeampaa valmistella rahoittajan vaatimat raportit tai välitilinpäätös ennakkoveromuutosta varten. Sähköisen talousraportoinnin käytön tavoitteena ovat kustannussäästöt, suurempi tehokkuus sekä tiedon parempi tarkkuus ja luotettavuus.

Siirtyminen sähköiseen talousraportointiin edellyttää, että taloushallinnon ohjelmistossa on käytössä Suomen SBR/XBRL[1]-taksonomia, joka pohjautuu Real-Time Economy -ohjelman tuottamaan Raportointikoodistoon. Määrityksiä on kehitetty XBRL-konsortiossa yksityisen ja julkisen sektorin laajana yhteistyönä. Taksonomia ja Raportointikoodisto luovat yhdessä perustan talousraportoinnin automatisoinnille.

Osallistu keskusteluun

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen (Tieke) sivuilla voi osallistua keskusteluun aiheesta. Lokakuussa on avattu SBR-foorumi, jossa käydään keskustelua talousraportoinnin sähköistämiseen ja standardointiin liittyvistä teemoista. Siellä voi ottaa kantaa ja seurata myös XBRL:n käyttöönoton kehitystä.

Lisätietoja:


[1] SBR (Standard Business Reporting), XBRL (eXtensible Business Reporting Language)

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2014 tilitimme yli 54 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Tilaa

Liitteet & linkit