Suomalainen luottaa verottajaan ja arvostaa Verohallinnon palveluita

Verojen maksamiseen suhtaudutaan edelleen myönteisesti ja varoilla halutaan ylläpitää hyvinvointivaltiota, kertoo Verohallinnon laaja asiakastutkimus. 

Suomalaisista 95 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä lausumasta ”Verojen kerääminen on tärkeätä, koska siten voidaan ylläpitää hyvinvointivaltiota.” Saman verran, 95 prosenttia, oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä että ”Verojen maksaminen on kansalaisen tärkeä velvollisuus.” Enemmistö (73 %) vastaajista myös koki saavansa veroilleen vastinetta (Täysin samaa mieltä 27 %, jokseenkin samaa mieltä 46 %.)

Verojen maksamiseen liittyi myös turhautumista 38 prosentilla vastanneista. Turhautuneimpia olivat yrittäjät (50 %).

Verorahojen käyttökohteilla on merkitystä
Yhdeksi tärkeimmistä veromyönteisyyteen vaikuttavista seikoista nousi verojen käyttökohde. Tutkimuksen mukaan 52 prosenttia suomalaisista voisi maksaa enemmänkin veroja, jos varat menisivät maksajan kannalta tärkeisiin kohteisiin. Erityistesti opiskelijat, viljelijät sekä haastatelluista nuorin ikäluokka ajattelevat näin. Lähes puolet (49 %) vastaajista puolestaan kertoi voisivansa jättää tulojaan ilmoittamatta, mikäli verorahoja tuhlattaisiin heidän mielestään vääriin kohteisiin.

Verohallinnon palveluun ollaan tyytyväisiä
Sekä henkilöasiakkaat että yritysasiakkaat pitivät palvelukokemuksia Verohallinnon kanssa hyvinä ja palveluita myös osattiin käyttää. Esimerkiksi henkilöasiakkaat olivat varsin tyytyväisiä palveluun asiointitavasta riippumatta. Sähköisessä asioinnissa 43 % oli erittäin tyytyväisiä ja 50 % melko tyytyväisiä siihen, kuinka asiat olivat hoituneet.

Verohallinto koetaan luotettava, mutta ei aina tasapuolisena
Selvä enemmistö (84 %) koki, että Verohallintoon voi luottaa. Verohallinnon toimintatavoista esitettyjen arvioiden yleissävy on kautta linjan positiivinen. Kuitenkin 54 % vastaajista ajatteli, että verottaja ei kohtele kaikkia tasapuolisesti. Oman verotuspäätöksen oikeellisuuteen sen sijaan luotti 82 % vastaajista. Erityisesti nuorimmat ikäluokat luottivat päätösten oikeellisuuteen. Sen sijaan viljelijät (62 %) ja yrittäjät (72 %) suhtautuvat verotuspäätöksiin epäilevämmin.

Verohallinnon asiakastutkimus toteutettiin touko-kesäkuussa 2014. Tutkimuksen toteutti tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina TNS Gallup Oy ja siihen sisältyi kolme osa-aluetta: asennekysely (1059 vastaajaa, ikävälillä 15–79 vuotta), henkilöasiakaskysely (1009 Verohallinnon kanssa asioinutta vastaajaa) sekä yritysasiakaskysely (300 Verohallinnon kanssa asioinutta vastaajaa).

Asiakastutkimuksen yhteenveto vero.fi:ssä.

Lisätietoja
Arto Pirinen, johtaja, Esikuntayksikkö
puh. 02 06124188
arto.pirinen@vero.fi

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2013 tilitimme yli 50 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit