Tarkastusiskut työmailla paljastivat - pienet rakennusalan yritykset valmistautumattomia uuteen lainsäädäntöön

Pienistä ja keskisuurista rakennusalan yrityksistä yli 60 prosenttia on yhä valmistautumattomia harmaan talouden torjuntaan tarkoitettuun uuteen rakennusalan ilmoitusmenettelyyn. Laki urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisvelvollisuudesta tulee voimaan 1.7.2014.

Verohallinnon verotarkastajat tekivät maaliskuussa viikolla 10 valtakunnallisen valvontaiskun rakennustyömaille. Iskussa tarkastettiin 129 työmaata. Työmaiden toteuttajat olivat pääsääntöisesti pieniä ja keskisuuria rakennusalan yrityksiä.

Rakennusalan harmaata taloutta vastaan suunnatut iskut tehtiin yhdessä aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajien, Eläketurvakeskuksen tarkastajien ja Poliisin kanssa. Tarkastusten ohella käynneillä annettiin ohjausta tulevaan lainsäädäntöön ja kerättiin tietoa rakennusalan valmistautumisesta muutokseen.

Tarkastusiskuilla tehtyjen havaintojen mukaan yli 60 prosenttia pienistä ja keskisuurista rakennusalan yrityksistä on yhä valmistautumattomia uuteen lakisääteiseen ilmoittamismenettelyyn. Samoin vasta 15 prosentilla työmaiden ilmoitusvelvollisista päätoteuttajista on käytössä tulevan lainsäädännön edellyttämät tietosisällöt työmaalla työskentelevistä henkilöistä.

"Vaikka 80 prosenttia pienistä ja keskisuurista rakennusalan yrityksistä on havaintojemme mukaan tietoisia tulevasta lainmuutoksesta, niin suurimmaksi huolenaiheeksi nousee, ehtivätkö yritykset toteuttaa lainmuutoksen edellyttävät toimenpiteet. Aikaa on enää vain vajaat kolme kuukautta", ylitarkastaja Pekka Muinonen muistuttaa.

Kaiken ilmoittamismenettelyihin liittyvän tulee olla kunnossa viimeistään kun laki urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisvelvollisuudesta tulee voimaan 1.7.2014. Ensimmäiset ilmoitukset tulee antaa 5.9.2014.

Tietoa tulevista muutoksista on saatavilla vero.fi -sivustolta ja mm. Verohallinnon asiakastilaisuuksista.

"Verohallinto järjestää valtakunnallisesti ilmoittamisvelvollisuuteen liittyviä informaatiotilaisuuksia toukokuun loppuun saakka. Tilaisuuksiin voi ilmoittautua vero.fi -sivuston kautta", Muinonen kertoo.

Lisätietoja:

rakennusalan verovalvontaprojekti/ylitarkastaja Pekka Muinonen, puh. 020 612 5264

Uutta lainsäädäntöä ja veronumeroa koskevat ohjeet löytyvät Verohallinnon vero.fi -sivustolta.

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2013 tilitimme yli 50 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit