Tuloverotuksen julkiset tiedot tilattavissa

Verovuoden 2012 tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi 1.11.2013. Verohallinto voi lain mukaan luovuttaa tuloverotuksen julkiset tiedot sähköisessä muodossa toimitukselliseen tarkoitukseen.

 

Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot luovutetaan maakuntakohtaisesti ja yhteisöjen kunnittain.

Tietojen tilaaminen
Tiedot tilataan kirjallisesti lomakkeilla, jotka löytyvät Vero.fi -internetsivustolta.

Täytetyt ja allekirjoitetut lomakkeet postitetaan osoitteeseen:
Verohallinto
Tietopalvelu
PL 325
00052 VERO

Tietojen luovutus
Tiedot luovutetaan USB-muistitikulla tilauksessa ilmoitetulle henkilölle. Tiedot luovutetaan maksutta.
 
Luovutamme 18.10.2013 mennessä tehdyt tilaukset 1.11.2013. Myöhemmin tehdyt tilaukset toimitamme erikseen sovitun aikataulun mukaan.

Luovutuspaikat ja -ajankohdat
Helsinki 1.11.2013 klo 8.00 alkaen osoitteessa Haapaniemenkatu 4 A, 3. krs.
Jyväskylä 1.11.2013 klo 8.00 alkaen osoitteessa Keski-Suomen verotoimiston info-piste, Vapaudenkatu 58 A

Lisätietoja tiedotusvälineille
Lisätietoja julkisten tietojen palvelusta > Verotuksen julkiset tiedot

Verotustietojen julkisuus:
Johtava asiantuntija Helena Hynynen, puh. 020 6124045
Tietojen luovuttaminen tiedotusvälineille:
Ylitarkastaja Heidi Oikarinen, puh. 020 6125288

Vero.fi>Verovuoden 2012 tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa toimitukselliseen tarkoitukseen>http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Medialle/Verovuoden_2012_tuloverotuksen_julkisten(29062)

Vero.fi>Verotuksen julkiset tiedot>http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Julkisuus_ja_tietosuoja/Verotuksen_julkiset_tiedot

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

18.10.2013 mennessä tehdyt tilaukset julkisista tiedoista luovutetaan 1.11.2013.
Tweettaa