Työmaatarkastusten tulos: 40 prosenttia pienistä ja keskisuurista rakennusalan yrityksistä yhä valmistautumattomia tulevaan lainsäädäntöön

Tilanne on parantunut, sillä viime maaliskuussa vasta 15 prosenttia pienistä ja keskisuurista rakennusalan yrityksistä oli valmistautunut 1.7. voimaanastuvaan rakennusalan ilmoittamismenettelyä koskevaan lainsäädäntöön. Ilmoitusvelvollisuuden tahallisesta laiminlyönnistä voidaan määrätä maksimissaan 15 000 euron laiminlyöntimaksu.

Verohallinnon verotarkastajat kiersivät kesäkuun alussa valtakunnallisesti yli 150 pienellä ja keskisuurella uudis- ja korjausrakentamistyömaalla. Valtakunnalliset tarkastuskäynnit ovat osa Verohallinnon toimia, joiden tavoitteena on harmaan talouden kitkeminen rakennusalalta.

Tarkastuskäynneillä ohjattiin rakennusalan yrityksiä uuteen ilmoitusmenettelyyn. Samalla kerättiin tietoja tulevan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista rakennustyömaista ja niillä toimivista yrityksistä.

Tarkastusten yhteydessä todettiin, että uuden lainsäädännön tuntee liki 90 prosenttia rakennusalasta, mutta edelleen vasta hieman yli 60 prosenttia yrityksistä on käytännössä valmistautunut ilmoittamismenettelyyn.

”Tilanne on parantunut nopealla vauhdilla, sillä maaliskuussa vasta 15 prosenttia yrityksistä oli huomioinut uuden lainsäädännön vaikutukset käytännössä. Ilmoittamisen kannalta tilanne näyttää kuitenkin edelleen hyvin huolestuttavalta, sillä reilu kolmannes rakennusalan yrityksistä ei ole valmistautunut 1.7. alkavaan ilmoitusmenettelyyn,” ylitarkastaja Pekka Muinonen kertoo.

Rakentamista koskeva urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamismenettely alkaa 1.7. ja ensimmäiset ilmoitukset Verohallinnolle on annettava 5.9. Ilmoittamismenettelyyn liittyvä tiedonkeruu vaatii muutoksia myös yrityksen tieto- ja kirjapitojärjestelmissä.

”Ilmoittamiseen ja uuteen lainsäädäntöön tottuminen on monissa tapauksissa haastavaa, mutta ilmoitukset on kuitenkin annettava ja tätä velvoitetta tullaan erityisesti valvomaan,” Muinonen painottaa.

Ilmoitusvelvollisuuden tahallisesta laiminlyönnistä voidaan määrätä maksimissaan 15 000 euron laiminlyöntimaksu.

Verohallinto hyödyntää eri lähteistä saatavia työmaatietoja tulevassa ilmoitusvalvonnassa. Kesäkuun raksakäynneillä saatiin kerrytetyksi tietoja yli 700 urakoitsijasta ja yli 2 200 työntekijästä.

Lisätietoja:
Pekka Muinonen, ylitarkastaja
Rakennusalan verovalvontaprojekti
puh. 020 612 5264

Perttu Puukko, ylitarkastaja
puh.
020 612 4461

Uutta lainsäädäntöä ja veronumeroa koskevat ohjeet löytyvät Verohallinnon vero.fi -sivustolta.

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2013 tilitimme yli 50 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

40 prosenttia pienistä ja keskisuurista rakennusalan yrityksistä on yhä valmistautumattomia tulevaan ilmoitusvelvollisuuden muutokseen.
Tweettaa
Tilanne on parantunut nopealla vauhdilla.
Tweettaa